ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

W grudniu bieżącego roku nasza Szkoła obchodzić będzie ważne rocznice – 105-lecie istnienia i 40 lat funkcjonowania w obecnym budynku, z którym kojarzy ją większość mieszkańców Tarnowa i okolic, przy ulicy Gen. Józefa Bema 9-11. Pragniemy uczcić to szkolne święto, organizując spotkanie dawnych i obecnych nauczycieli, dzisiejszych uczniów i absolwentów. W sposób szczególny nasze zaproszenie kierujemy do tych, którzy szkołę kończyli w budynku przy ul. Piłsudskiego, jak i tych, którzy z sentymentem połączonym z dumą wspominają czas „na Bema” i myślą o sobie jako absolwentach ZSEG – „szkoły na Bema”, wracają serdecznym wspomnieniem do miejsca, gdzie przeżywali czas swej młodości.
Wszystkich zainteresowanych pomocą w przygotowaniu uroczystości i wsparciem finansowym tego przedsięwzięcia prosimy o kontakt z Dyrekcją Szkoły.
Z ogromną nadzieją liczymy, że w dniach odbywających się uroczystości, spotkamy się WSZYSCY w murach naszego ZSEG, by na nowo wrócić do czasu młodości, poczuć wzruszenie i radość z „bycia uczniem” tej szkoły, a także z bycia częścią jej historii i historii naszego Miasta.

Komitet Organizacyjny
Obchodów Jubileuszy