A A A

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie oraz Tarnowski Lider Przedmiotowy z Historii i WOS-u serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu historycznego o Józefie Piłsudskim.

NAZWA KONKURSU:
III TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

Konkurs odbędzie się na trzech poziomach edukacyjnych:
- szkoły podstawowe: praca plastyczna;
- szkoły gimnazjalne: prezentacja multimedialna;
- szkoły ponadgimnazjalne: wiedza historyczna.

Regulamin konkursu 2016-2017 - do pobrania

Józef Parys