ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Rozstrzygnięty został konkurs „Dziedzictwo chrześcijańskie w moim środowisku” zorganizowany z okazji 1050-lecia Chrztu Polski przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

Jury powołane do oceny prac konkursowych wyróżniła następujące prace w kategorii reportaż fotograficzny:
- Kinga Wydziałkiewicz, "Małe rzeczy – wielka tradycja” – praca przygotowana pod kierunkiem p. dr Anny Gąsior i p. mgr Anny Pojedyniec
- Ewelina Świątek, „Od cierpienia do zbawienia” – praca przygotowana pod kierunkiem p. dr Anny Gąsior
- Angelika Szarowicz, „Drogowskazy na drodze ku wieczności. Kościoły, kaplice i kapliczki w mojej okolicy” – praca przygotowana pod kierunkiem p. mgr Barbary Truty
Wszystkie trzy wyróżnione prace należą do uczennic z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych. Nagrody książkowe zostały wręczone przez Biskupa Stanisława Salaterskiego w Kurii w Tarnowie w dniu 23.06.2016r.
Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia