ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła została wyróżniona za upowszechnianie profilaktyki "Europejskiego kodeksu walki z rakiem". Z pośród 465 szkół zostało wyróżnionych 53, w tym Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. W szkole prowadzono zajęcia promujące zdrowy styl żywienia i badań profilaktycznych.

Koordynatorzy
M. Kawa, E. Duda-Drożdż