ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniach 3 i 4 czerwca w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance k/Nowego Tomyśla /województwo wielkopolskie/ odbyły się Eliminacje Centralne XL Jubileuszowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, wieńczące edycję Olimpiady w roku szkolnym 2015/16. Olimpiada zorganizowana jest w systemie trzystopniowym: stopień pierwszy to eliminacje szkolne, stopień drugi to eliminacje okręgowe, stopień trzeci to eliminacje centralne.

Okręgi OWiUR nie pokrywają się terytorialnie z województwami, gdyż obszar Polski podzielony jest na 9 okręgów- odpowiednio do liczby wyższych uczelni rolniczych/Uniwersytetów/. Na każdym etapie olimpiady, w każdym bloku tematycznym/ 11 bloków/ uczestnicy odpowiadają na 60 pytań testowych- test wyboru z czterema możliwościami odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, oraz wykonują trzy zadania praktyczne. Łącznie uczestnik może otrzymać 120 punktów. Eliminacje okręgowe i centralne odbywają się z zachowaniem zasady anonimowości uczniów, przed rozpoczęciem egzaminów uczniowie otrzymują numery kodowe, które rozkodowane są po zakończeniu zmagań. Egzaminatorami od szczebla okręgowego są pracownicy akademiccy z uczelni organizującej eliminacje. Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Komitet Główny OWiUR działający od 1977 roku przy Uniwersytecie Przyrodniczo–Humanistycznym w Siedlcach.Komitet Główny OWiUR ustala corocznie liczbę laureatów eliminacji centralnych /oddzielnie dla każdego bloku tematycznego/ około 35% wszystkich uczestników finału centralnego. Uczniowie ci mają zagwarantowane przyjęcie na studia w dowolnym z 9-ciu Uniwersytetów bez postępowania rekrutacyjnego, na wydział zgodny z blokiem tematycznym w którym startowali. Taki przywilej laureata OWiUR zdobyła w bloku GASTRONOMIA nasza uczennica KAMILA SOWA z klasy IVTD, posiada już praktycznie indeks Wyższej Uczelni w ręce. Pokonała w eliminacjach od szczebla szkolnego ponad 2000 uczestników i zajęła w finale 12 miejsce w kraju co jest wielkim sukcesem uczennicy, a także nauczycieli naszej Szkoły. Opiekunem uczennicy była nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych Elżbieta Gdowska.

Elżbieta Gdowska