ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W okresie ferii zimowych w dniach 18-22.01.2016 r. 24 uczniów naszej  szkoły wzięło udział w kursie barmańskim. Zajęcia prowadził Pan Dawid Typa z Krakowskiej Szkoły Barmanów. Program kursu przewidywał 40 godzin w tym 5 godzin teoretycznych, a pozostałe lekcje praktyki barmańskiej. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach po 12 osób.  Uczniowie zapoznali się z wyposażeniem baru, kartą barową, rodzajem szkła barowego, naczyniami i narzędziami którymi posługują się barmani. W ramach ćwiczeń poznawali sztukę miksowania napojów, tworzyli klasyczne koktajle bezalkoholowe i z dodatkiem różnych alkoholi. Każdy uczestnik przygotowywał poszczególne drinki typowe, oraz tworzył własne kompozycje smakowe. Kurs zakończył się egzaminem z wiedzy teoretycznej i wylosowanymi drinkami. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.
Organizatorami i opiekunami kursu były Elżbieta Gdowska i Janina Grzyb, a opiekę pedagogiczną sprawowały także: M. Hołda, A. Jarzwiec, B. Jurczyk, E. Duda-Drożdż, M. Kawa, Z. Januś.