ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

 W  Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 ogłoszonym przez Fundację Edukacyjną PERSPEKTYWY, Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, zajęło wysokie 78 miejsce w Polsce w Rankingu Egzaminów Zawodowych. Otrzymaliśmy również tytuł "Szkoły mistrzów" w zawodzie technik hotelarstwa, za 100% zdawalność egzaminu zawodowego w tym zawodzie.
Jesteśmy jedyną szkołą z Tarnowa i okolic, wyróżnioną w tych rankingach.
W rankingu techników zajmujemy 58 miejsce w województwie małopolskim.