ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w bieżącym roku szkolnym ruszyła kampania edukacyjna dotycząca ideologii oraz produktów Fair Trade /Sprawiedliwego Handlu/. Ponieważ wiedza Polaków na ten temat jest niewielka, a entuzjazm młodych ludzi ogromny, uznano, że warto realizować potrzeby edukacyjne także w tym zakresie. W kampanię edukacyjną włączyły się nauczycielki: pani mgr Justyna Krzoska oraz pani mgr Dorota Bargieł-Kurowska.

Zorganizowano 3 spotkania poruszające tematykę Fair Trade:

1) W dniu 1 grudnia 2015 r. klasa 1DH wzięła udział w warsztatach, w ramach projektu edukacyjnego „Sprawiedliwi, aktywni, świadomi”. Warsztaty poprowadził pan Kamil Czepiel - trener edukacji ekologicznej (z Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" o/Kraków).
2) W dniu 2 grudnia 2015 r. pani Justyna Krzoska przeprowadziła prelekcję na temat zagadnień związanych z Fair Trade, w której uczestniczyli uczniowie z klas: 2TN, 4EH oraz 1DH wraz z nauczycielami: panią wicedyrektor Magdaleną Naleźny, panią Marzeną Malec-Witek oraz panią Dorotą Bargieł-Kurowską.
3) W dniu 11 grudnia 2015 r. odbyły się 2 prelekcje połączone z degustacją produktów, do których wykorzystano surowce wytwarzane zgodnie z zasadami Fair Trade. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas: 1TE, 3TE, 1TM, 1TD, 2TM, 4DG, 2zc wraz z nauczycielami: panią Marią Wantuch, panią Krystyną Gawdzińską, panem Mirosławem Jędrusiakiem. Młodzież miała możliwość nie tylko wysłuchać prelekcji przygotowanej przez panią Justynę Krzoskę, ale także spróbować produktów Sprawiedliwego Handlu: różnych odmian czekolad i ciasteczek, popijając je kawą i herbatą, słodzoną cukrem trzcinowym lub palmowym. Dla bardziej dociekliwych przygotowano ulotki oraz szczegółowe informacje dotyczące spożywanych produktów.
Spotkanie przygotowały panie: Justyna Krzoska i Dorota Bargieł-Kurowska. Wykonaniem pysznych wypieków, a także ich właściwą ekspozycją zajęła się pani Elżbieta Stachura wraz z młodzieżą z klas: 3zk i 1TD.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone działania ukazały młodzieży istotę Sprawiedliwego Handlu oraz przyczynią się do dalszego pogłębiania wiedzy na ten temat.

DLA ZAINTERESOWANYCH!

Czym jest Sprawiedliwy Handel?

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa.
Dzięki niemu ubodzy mieszkańcy Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej mogą pracować w godnych warunkach i budować uczciwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Fair Trade przyczynia się do stabilnego i zrównoważonego rozwoju, pomaga zwalczać ubóstwo, oferując „wędkę zamiast ryby”. Wybierając produkty Sprawiedliwego Handlu, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę stopy życiowej najbiedniejszych społeczności.

Dlaczego Sprawiedliwy Handel jest potrzebny?

  • Problem ubóstwa – ludzie, dzięki którym możemy się cieszyć smakiem kawy, herbaty, bananów czy czekolady, często otrzymują wynagrodzenie, które nie wystarcza nawet na wyżywienie, nie mają ubezpieczenia czy stałego zatrudnienia. Bywa, że cena, jaką uzyskują za dostarczane surowce i produkty, nie pokrywa nawet kosztów ich pozyskania czy wytworzenia.
  • Problem braku dostępu do rynków zbytu – duże plantacje kawy, bananów i trzciny cukrowej są kontrolowane przez międzynarodowe korporacje lub zdominowane przez długi łańcuch pośredników. Drobni wytwórcy są zmuszeni sprzedawać swoje produkty po zaniżonych cenach z uwagi na utrudniony dostęp do rynków zbytu i brak potencjału przetwórczego.
  • Problem pracy niewolniczej i pracy dzieci – wytwarzanie towarów, które kupujemy na co dzień, często odbywa się w warunkach niewolniczych, a w wielu krajach do pracy zmusza się kilku-, kilkunastoletnie dzieci.
  • Problem uzależnienia od pomocy – jednym z czynników utrudniających ludziom z ubogich krajów wyjście z biedy jest uzależnienie od pomocy otrzymywanej z krajów wysokorozwiniętych, ponieważ zabija to lokalną przedsiębiorczość.

Co Sprawiedliwy Handel oferuje producentom z krajów Południa?

Istotą Sprawiedliwego Handlu jest przestrzeganie poniższych standardów zarówno przez firmy i organizacje producenckie z Południa, jak i nabywców (importerów) z krajów rozwiniętych. Fair Trade gwarantuje producentom między innymi:

  • Uczciwe ceny, dzięki którym drobni rolnicy i wytwórcy rękodzieła mogą pokrywać koszty produkcji, utrzymywać rodziny i opłacać edukację dzieci.
  • Partnerskie praktyki handlowe w postaci długoterminowych kontraktów, przedpłat i krótkich terminów płatności.
  • Premie finansowe, czyli dodatkowe fundusze na rozwój lokalnych społeczności, wykorzystywane do tworzenia potencjału przetwórczego, budowy studni, punktów opieki medycznej, doprowadzania elektryczności itp.
  • Godne warunki socjalne, takie jak bezpieczne warunki pracy, zakaz pracy niewolniczej i pracy dzieci.
  • Demokratyczne i transparentne mechanizmy podejmowania decyzji w organizacjach producenckich.
  • Dbałość o środowisko poprzez zachęcanie do stosowania naturalnych metod produkcji i ograniczania agrochemii.

W myśl Karty Zasad Sprawiedliwego Handlu mianem produktów Sprawiedliwego Handlu określane są wyroby produkowane i sprzedawane przez Organizacje Sprawiedliwego Handlu (zrzeszone w WFTO) oraz produkty dostarczone na rynek z oznaczeniami systemów certyfikacji Fair Trade. W praktyce najbardziej rozpoznawalnym systemem certyfikacyjnym w Europie jest Fairtrade. Obok niego funkcjonują takie systemy, Fair for life, Naturland & Fair czy Ecocert Equitable.

Produkty Sprawiedliwego Handlu w Polsce

Oferta produktów Sprawiedliwego Handlu w naszym kraju stale się poszerza, choć nadal jest stosunkowo uboga w porównaniu z krajami wysokorozwiniętymi. Najczęściej na półkach sklepowych znajdujemy kawę, herbatę, cukier trzcinowy, kakao i czekoladę. W dobrych sklepach można kupić również ryż, quinoa, suszone owoce, a także na przykład wyroby z bawełny, kosmetyki i rękodzieło.
Produkty Sprawiedliwego Handlu najłatwiej rozpoznać na półkach po odpowiednim znaku certyfikacyjnym i opisie na opakowaniu.
Produkty Fair Trade można spotkać zarówno w małych sklepach, jak i supermarketach na terenie kraju. Zazwyczaj jednak ich miejsca na półkach nie są w szczególny sposób oznaczane. Wyjątkiem jest sieć Marks & Spencer. Szeroki asortyment produktów Sprawiedliwego Handlu oferują też sklepy internetowe.

Wybrane adresy serwisów internetowych na temat Sprawiedliwego Handlu

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu: www.sprawiedliwyhandel.pl
Międzynarodowy ruch Fair Trade Towns: www.fairtradetowns.org
Fairtrade International: www.fairtrade.net
World Fair Trade Organization: www.wfto.com

Opracowanie:

Dorota Bargieł-Kurowska (na podstawie „FAIR TRADE CZYLI SPRAWIEDLIWY HANDEL” -przewodnik wydany przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu oraz Koalicję Sprawiedliwego Handlu)

Zobacz zdjęcia