ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 4 grudnia 2015 odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, zorganizowany przez p. Pawła Wojewodę oraz p. Annę Srebro z okazji Święta Szkoły.
Konkurs miał miejsce w sali 208 w godzinach od 7.50 do 9.25. W konkursie wzięły udział uczennice z klas I TD, II TN, II TE, III TM oraz III TE. Konkurs miał formę
pytań ustnych sprawdzających wiedze o kulturze krajów anglojęzycznych.
Zwycięzcami zostali:
1 miejsce – Karolina Tyrcha, III TM (20 pkt.)
2 miejsce – Sylwia Niklarz, II TE (19 pkt.)
3 miejsce – Justyna Stoszko, III TE (16 pkt.)
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez wydawnictwa Macmillan oraz dyplomy.
Gratulujemy i zapraszamy na kolejna edycję za rok.

Organizatorzy