ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A


Krajowa Odznaka Jakości czerwiec 2009


Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

 

Krajowa Odznaka Jakości
Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning tym szkołom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju.
Każda szkoła zarejestrowana w Programie eTwinning może ubiegać się o Odznakę Jakości za projekt, który realizuje.
Szkoła może otrzymać jedną Krajową Odznakę Jakości za każdy projekt eTwinning. Przy projektach trwających dłużej niż rok nauczyciele sami decydują, kiedy chcą ubiegać się o Odznakę.


Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce przyznaje Odznakę dwa razy w ciągu roku: w maju i w listopadzie.

Europejska Odznaka Jakości
Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning szkołom działającym w partnerstwach, które zdobyły Krajową Odznakę eTwinning i których projekty uznawane są za wybitne z europejskiego punktu widzenia.
Jeśli przynajmniej dwie szkoły w partnerstwie otrzymają Krajową Odznakę, wówczas otrzymują one Europejską Odznakę Jakości przyznawaną przez Centralne Biuro Programu eTwinning w najbliższym terminie. Ta Odznaka jest przyznawana dwa razy w roku: w lipcu i w grudniu.

Celem przyznawania Odznaki Jakości jest: wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły - publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Kryteria przyznawania Odznaki Jakości

Projekt zgłoszony do Odznaki Jakości musi odznaczać się wysokim poziomem w następujących aspektach:
• trwałość,
• wykorzystanie w projekcie technologii ICT,
• rezultaty i korzyści,
• integracja międzyprzedmiotowa,
• wymiar europejski,
• innowacja/kreatywność,
• ogólna jakość.

 

Odznaka Jakości ma postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na portalu eTwinning na stronie internetowej danej szkoły, a także na mapie szkół dostępnej na głównej stronie portalu.