A A A

Co roku ponad milion ludzi z całego świata odwiedza Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Przyjeżdżają po to, aby poznać historię Auschwitz – historię symbolu Holokaustu, symbolu zbrodni ludobójstwa. Urząd Marszałkowski w Krakowie przygotował pilotażowy projekt Małopolska Pamięta, który będzie realizowany w roku 2015 i 2016. Nasza szkoła została wybrana jako jedna z nielicznych na terenie miasta Tarnowa do realizacji zadań wynikających z projektu. Uczniowie z klas: 1zk, 1TD, 1DH, 3zc, 2TZ, 2TM, 2TN, 3TM, 2TT, 3zk, którzy zapisali się na wyjazd do Oświęcimia i do Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau proszeni są o uzupełnienie formularza. Ponadto każdy chętny do uczestniczenia w pracach Koła Historyczno-Turystycznego, również proszony jest o uzupełnienie formularza (na końcu formularza należy zaznaczyć opcję wyślij).

Tematem przewodnim projektu zostały uczynione kwestie związane z propagandą i mową nienawiści w ujęciu historycznym i współczesnym. To słowa bowiem potrafią uruchomić mechanizm, który w miarę upływu czasu – i kolejnych zdarzeń – coraz trudniej zatrzymać i który prowadzić może do zbrodni. Często podkreślają to byli więźniowie obozów koncentracyjnych widząc wokół siebie, ale też w medialnych doniesieniach i na internetowych forach, ludzi głoszących nienawiść. Sprzyja temu brak wiedzy na temat konsekwencji mowy nienawiści.

W projekcie punkt ciężkości położono na kształtowanie postaw młodzieży w duchu poszanowania godności, otwartości i szacunku dla wartości humanistycznych oraz zrozumienia odmienności kulturowych różnych społeczności. Jest to szczególnie ważne dziś, kiedy obserwujemy to, co dzieje się w Europie i świecie.
Podczas wyjazdu, który będzie miał miejsce w dniach 15-16 kwietnia 2016 roku nie tylko zobaczymy były obóz koncentracyjny i zagłady Kl Auschwitz-Birkenau, ale również będziemy mieć szansę na wzbudzenie refleksji nad sytuacją we współczesnym świecie oraz uwrażliwienie się na przejawy braku otwartości, antysemityzmu, rasizmu czy ksenofobii.

Najważniejsze elementy podróży studyjnej do Oświęcimia i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau:
– wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
– warsztaty przybliżające:
* relacje miedzy społecznością polską i żydowską w przedwojennym Oświęcimiu;
* prawa dzieci, z uwzględnieniem m.in. wkładu Polski i Polaków w ukształtowanie się prawa międzynarodowego w tym zakresie;
– warsztat antydyskryminacyjny, którego celem będzie pobudzenie uczniów do reagowania na sytuacje krzywdzenia drugiego człowieka, bez względu na jego kolor skóry, narodowość czy religię;
– poznanie najważniejszych dokumentów związanych z wolnością i prawami człowieka w XX i XXI wieku, a wśród nich również i tych związanych z historia Polski np. Konstytucja Trzeciego Maja czy 21 Postulatów Solidarności;

Wirtualna Mapa Pamięci Małopolski
W jej ramach młodzież współtworzyć będzie wirtualny „przewodnik” po małopolskich miejscach pamięci – związanych przede wszystkim z okresem II wojenny, ale także czasem dwudziestolecia międzywojennego i wczesnymi latami powojennymi. Uczniowie pod opieką nauczycieli opracują wybrany wątek lokalnej historii, wzmacniając w ten sposób swoje poczucie tożsamości i przynależności do społeczności lokalnej.

Józef Parys
opiekun Koła Historyczno-Turystycznego