A A A

W godzinach popołudniowych 24 listopada 2015 roku pod przewodnictwem pani inspektor Danuty Ciszek odbyło się spotkanie komisji konkursowej „Drogi Tarnowian do niepodległości” w związku z 3-letnim przygotowaniem do 100. lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W skład komisji weszli: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich, dyrektor Marek Smoła z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Renata Gomoła nauczyciel historii w Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandsteattera oraz Józef Parys nauczyciel historii w naszej szkole. Ponadto zawsze służyła pomocą i radą w pracach komisji pani radna Anna Krakowska. Przez kilka godzin trwały prace przygotowujące do uroczystej gali podsumowującej pierwszy etap projektu, które odbędzie się w Sali Lustrzanej 1 grudnia 2015 roku.

Józef Parys
nauczyciel historii