ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 3 listopada 2015 r. w bibliotece szkolnej w godzinach od 9.00 do 13.00 odbył się literacki konkurs czytelniczy ze znajomości mitologii, którym udział wzięło 18 uczniów naszej szkoły. Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą starożytną;
- promowanie wzorców osobowych prezentowanych w mitologii;
- rozwijanie kreatywności uczniów ;
- kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach ;
- kształtowanie postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego starożytnej Grecji i Rzymu;
- kształtowanie szacunku do literatury jako jednego z najważniejszych czynników kulturotwórczych;
- umożliwienie zewnętrznej oceny wiedzy uczniów w zakresie znajomości mitologii;
- oswajanie z testową formą sprawdzania wiedzy;
- rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką.

 Wyniki konkursu :

1. Nowak Tomasz ITE - 27p – I miejsce
2. Jania Anna IITZ - 21p – II miejsce
3. Ciećka Konrad ITD - 20p – III miejsce
4. Iwaniec Krystian ITE - 18p
5. Solak Sebastian ITD – 14p
6. Derendal Patryk ITE – 13p
7. Jękot Michał ITE – 11p
8. Mucha Wojciech ITE - 12p
9. Sura Tomasz ITE – 12p
10. Nowak Emil ITE - 10p
Pozostali uczestnicy uzyskali poniżej 10 punktów.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy.
Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

Anna Pojedyniec - organizator konkursu