ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 9 listopada 2015 r. społeczność naszej Szkoły świętowała narodowe Święto Niepodległości połączone ze ślubowaniem klas pierwszych. Tak o tym wydarzeniu mówiła, rozpoczynając uroczystość, przewodnicząca Szkoły Izabela Żaba: Dzisiejszą uroczystością chcemy uczcić dzień 11 listopada – Święto Niepodległości. Chcemy wspominać pokolenia tych, dzięki których niezłomności, wierności tradycji i walce Polska odzyskała w roku 1918 wolność po latach niewoli; przypomnieć tych, którzy nieśli dziedzictwo niepodległej Ojczyzny przez kolejne lata, współtworzyli to wszystko, czym teraz możemy żyć i co decyduje o naszej tożsamości. Dlatego też ten świąteczny dzień łączymy ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych, by i oni włączyli się w wielki szereg pokoleń tworzących naszą kulturę, dziedzictwo, także naszą szkołę - to wszystko, co wiążemy ze słowem OJCZYZNA.

 

Po uroczystym ślubowaniu klas pierwszych, które odbywało się wobec szkolnego sztandaru  – świadka historii naszej Szkoły, w obecności  Dyrekcji i wspólnoty szkolnej, uczestnicy tego podniosłego wydarzenia oglądnęli akademię przygotowaną przez uczniów klas II TE, I TE i I zk. Akademia przedstawiała w symbolicznym skrócie udział uczniów naszej Szkoły – w tamtych latach noszącej nazwę Krajowej Szkoły Kupieckiej – w walkach o odzyskanie niepodległości w latach 1914-1918. Na scenie mogliśmy zobaczyć wspomnienie o tych, których imiona i nazwiska zapisane są w kronikach naszej Szkoły, poczuć się częścią tej wielkiej szkolnej wspólnoty, która trwa już od 105 lat, dla której sprawa służby Ojczyźnie zawsze była ważna. Potwierdzili to na nowo nasi najmłodsi uczniowie, powtarzając między innymi słowa:

Ślubujemy: 
zdobywać rzetelnie wiedzę, umiejętności i jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej  dla dobra i szczęśliwej przyszłości naszej Ojczyzny Polski, być wiernym wielkim, polskim tradycjom, o których przypominał patron naszej Szkoły Józef Piłsudski, mówiąc: "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, prawa do teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

Anna Gąsior, Małgorzata Skrabacz