ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniach 30.10.2015 – 2.11.2015 roku uczniowie Zespołu Szkól Ekonomiczno – Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie wraz z opiekunami uczestniczyli w kweście na rzecz odnowy grobów wybitnych Polaków oraz miejsc pamięci narodowej we Lwowie i na Kresach Wschodnich. Zbiórkę, której organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich Oddział Tarnów, prowadziliśmy na Starym Cmentarzu w Tarnowie oraz na Cmentarzu Komunalnym w Krzyżu.

W kweście na Starym Cmentarzu w Tarnowie wzięli udział:
• W dniu 30.10.2015 w godzinach 10:25 – 14:40 uczennice klasy 2GH: Paulina Chrzanowska, Monika Niemiec – opieka mgr Agnieszka Stala
• W dniu 2.11.2015 w godzinach 11:30 – 14:30 uczennice klasy 2TZ: Mariola Korpacka, Daria Malisz – opieka mgr Anna Kraus
W kweście na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie – Krzyżu wzięli udział:
• W dniu 31.10.2015 w godzinach 9:30 – 12:30 uczniowie klasy 2ZC: Martyna Czosnyka, Mirosław Halski, Jakub Polek – opieka mgr Małgorzata Bystrowska
• W dniu 31.10.2015 w godzinach 12:30 – 14:00 uczniowie klasy 2ZC: Arleta Tyrka, Konrad Ziemian – opieka mgr Małgorzata Skrabacz.
Osoby odwiedzające cmentarze bardzo życzliwie traktowali naszą misję, pogoda również sprzyjała, można zatem zbiórkę uznać za udaną. Uczniowie wywiązali się ze swojego zadania bardzo dobrze i zgodni są co do tego, że w przyszłym roku warto również w taką akcję się zaangażować.
Podczas kwesty uczniowie i nauczyciele ZSEG w Tarnowie zebrali łączną kwotę pieniężną w wysokości: 822,00 złotych.

Małgorzata Bystrowska