ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

11 listopada 1918 roku był przełomowym dla całej Europy. W lasku Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący wielką wojnę nazwaną po latach I wojną światową. Dla nas Polaków dzień 11 listopada 1918 roku należy do historycznych, do niezapomnianych, do weselszych, do triumfalnych! Polska stała się wolna! Polacy po 123 latach zaborów znów stali się panami u siebie! W tym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości zostanie zaprezentowany program artystyczny połączony z uroczystością przyrzeczenia klas pierwszych. Uczniowie klas: II TE, ITE, IZK wraz z wychowawcami serdecznie zapraszają na uroczystość wszystkich uczniów klas pierwszych oraz przedstawicieli pozostałych klas.


Program artystyczny został przygotowany przez panią dr Annę Gąsior oraz panią mgr Małgorzatę Skrabacz.

HARMONOGRAM AKADEMII – 09. 11. 2015 R:
Lekcja 5 – godzina 10:25 - ITT, IZK IVTT, IVTM, IIITE, IIITZ, IIGH, IITT, IIZK, IIZC, IIIZK
Lekcja 7 – godzina 12:05 - ITM, ITD IVEH, IVDG, IVTE, IVTD, IIIEH, IIITD, IITZ, IITM, II TN
Lekcja 8 – godzina 13:05 - IDH, ITE, IZC IIITT, IIITM, 3ZC, IITD

Przyrzeczenie uczniów klas pierwszych odbywać się będzie w postawie zasadniczej. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i goście będą stali na baczność Każdy uczeń będzie miał przypięty kotylion do odświętnego ubioru. Przedstawiciele klas pierwszych, podejdą do sztandaru. Każdy z pierwszoklasistów będzie trzymał uniesioną do góry na wysokości oczu rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami.
Rota przyrzeczenia:
My, uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie wobec szkolnego sztandaru świadka historii naszej szkoły, w obecności Dyrekcji i wspólnoty szkolnej, uroczyście ślubujemy:
uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie,
wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeńskość, uczynność, odwagę i prawdomówność,
zdobywać rzetelnie wiedzę, umiejętności i jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej dla dobra i szczęśliwej przyszłości naszej Ojczyzny Polski,
być wiernym wielkim, polskim tradycjom, o których przypominał patron naszej Szkoły Józef Piłsudski, mówiąc: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”,
realizować postanowienia Statutu Szkoły, dbać o honor Szkoły, zachowywać postawę godną ucznia i spadkobiercy jej ponad stuletniej tradycji.

Anna Gąsior, Małgorzata Skrabacz, Józef Parys