ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W czerwcu 2015 roku został rozpisany na trzy lata Miejski Konkurs na program edukacyjny szkoły z zakresu wychowania patriotycznego „Drogi Tarnowian do niepodległości” w związku z 3-letnim przygotowaniem do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorami konkursu są Rada Miejska Tarnowa i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa. Z radością chcę poinformować wszystkich nauczycieli uczących w naszej szkole, jak również całą brać uczniowską, bo przecież dla Was ów program przygotowywałem, że jury konkursowe projekt naszej szkoły oceniły bardzo wysoko – II MIEJSCE.

Z powyższym miejscem wiąże się również dofinansowanie dla naszej szkoły do działań patriotycznych w kwocie 2000 zł.
W roku szkolnym 2015/2016 projekt realizowany jest w następującej tematyce: Własne spojrzenie szkoły na drogi Tarnowa i regionu w dążeniu do odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Szczególnie ukazywanie w jaki sposób Tarnów i jego okolice reagowały na I wojnę światową (1914 – 1918).

Józef Parys
opiekun Koła Historyczno-Turystycznego