ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie oraz Tarnowski Lider Przedmiotowy z historii i WOS-u serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu historycznego o Józefie Piłsudskim.
Obecna edycja została rozbudowana o część recytatorską, literacką i fotograficzną. Konkurs o Marszałku powoli wrasta w tarnowską rzeczywistość i jego obecność staje się tradycją. Sięgamy po nowe patronaty, zyskujemy nowych sprzymierzeńców i sympatyków.
W załączeniu zamieszczamy regulamin konkursu oraz konieczne załączniki potrzebne do zgłoszenia uczestnictwa, protokół z przeprowadzonego etapu szkolnego, terminarz konkursu. Wyrażamy nadzieję na zainteresowanie tematyką konkursu, który wpisuje się znamienicie w przygotowania do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w naszym mieście.
Regulamin konkursu - do pobrania

Wyrażamy wdzięczność z udzielonego patronatu dla realizowanego przedsięwzięcia przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, RDN Małopolska, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego oraz z przekazania cennych nagród dla laureatów konkursu.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach oraz na trzech poziomach edukacyjnych:
1. cześć historyczna:
- szkoły podstawowe – praca plastyczna;
- szkoły gimnazjalne – prezentacja multimedialna;
- szkoły ponadgimnazjalne – wiedza historyczna.
2. część recytatorska, literacka i fotograficzna:
- szkoły podstawowe – recytacja, poezja śpiewana, praca literacka (opowiadanie, wywiad, esej), fotografia;
- szkoły gimnazjalne – recytacja, poezja śpiewana, praca literacka (opowiadanie, wywiad, esej), fotografia;
- szkoły ponadgimnazjalne – recytacja, poezja śpiewana, praca literacka, (opowiadanie, wywiad, esej), fotografia.

Józef Parys