como crear una pagina web

haslo

A A A

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin)

  • dla absolwentów ZSEG wydawane będą od dnia 28 sierpnia (piątek) od godziny 11:00 w sekretariacie młodzieżowym szkoły.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin)

  • dla absolwentów klasy 3 ZSZ nr 3 wydawane będą od dnia 28 sierpnia (piątek) od godziny 11:00 w sekretariacie młodzieżowym szkoły
  • dla uczniów Technikum nr 3 wydawane będą przez wychowawców klas na rozpoczęciu roku szkolnego w dniu 1 września

Po odbiór w/w wyników proszę się zgłosić z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną.