ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 3 czerwca 2015r odbyło się spotkanie członków Koła Naukowego działającego przy ZSEG   ze studentami PWSZ w Tarnowie. To kolejne z zaplanowanych  spotkań z przedstawicielami środowiska lokalnego. Tematyką spotkania były „nowoczesne wyzwania administracji”. Przedstawiono  zasady  funkcjonowania „e- urzędu” oraz „e-administracji” czyli urząd XXI w, dyskutowano o roli informatyzacji  w administracji publicznej.  Spotkanie zakończyła gra, przygotowana przez studentów ze znajomości praw petenta urzędu. Członkowie koła walczyli o 1 miejsce, a nagrodą była 6 z podstaw przedsiębiorczości.