ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Pod takim hasłem w dniu 28. 05. 2015 r. Szkolne Koło Naukowe wraz z opiekunem mgr Marią Wantuch zorganizowało spotkanie z p. mgr Barbarą Koprowską – Radną Miasta Tarnowa. Było to pierwsze z zaplanowanych przez Koło spotkań z przedstawicielami władz, biznesu oraz członków społeczności lokalnej. Celem spotkania było uzyskanie informacji na temat pracy Rady Miasta. W spotkaniu oprócz członków Koła wzięły udział klasy I GH, II TE oraz III TE. Uczniowie zdobyli informacje na temat uchwalania statutu gminy, uchwalania budżetu, zasad dokonywania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, uchwalania programów gospodarczych, współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz funkcjonowania i zadań poszczególnych Komisji.
Na kolejne spotkanie zapraszamy w najbliższą środę 3 czerwca 2015 r. – temat „Nowoczesny Urząd – świadomy petent”.

Źródło: http://radnimiastatarnowa.pl/a/853  30. 05. 2015 r. godz. 14.49