slajd2019

A A A

19 marca 2015 roku grupa 32 uczniów  z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie wraz z wychowawcami przeszła do tarnowskiego teatru im. Ludwika Solskiego by obejrzeć sztukę pt.: Inny Świat. Grupę stanowili członkowie Koła Historycznego, w tym dwie drużyny realizujące projekt O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów oraz przedstawiciele klas 4TL i 3EH. Samo wyjście poprzedzone zostało przeczytaniem lektur projektowych tj. "Inny Świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz "I boję się snów" Wandy Półtawskiej.

Ponad godzinne przedstawienie dostarczyło uczniom wiedzy na temat dwóch typów władzy totalitarnej. Tej zbudowanej w Niemczech opartej na nacjonalizmie i rasizmie oraz powstałej w ZSRR odwołującej się do komunizmu i pojęcia klasy. Wszystko to było możliwe dzięki przyjętej konwencji przedstawienia, w której ukazane zostały dwa spotkania. Po pierwsze spotkanie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z dziennikarzem. Po drugie zaś spotkanie dwóch kolegów z czasów pobytu w łagrze sowieckim, w tym Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Bohaterowie rozmawiając wspominali tragiczny czas stawiając tezę o tragiczniejszych w skutkach dla świata rządów komunistów w ZSRR i podległych krajach.
ZOBACZ GALERIĘ

Opiekun Koła Historycznego
Józef Parys