slajd2019

A A A

Historia akcji krwiodawczych na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie rozpoczęła się 9 marca 2007 roku. Popularność akcji przerosła najśmielsze oczekiwania. Co roku w marcu organizowana jest akcja, która łączy środowisko uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi szkoły oraz przedstawicieli rodziców z Rady Rodziców. Wiele osób jest zaangażowanych w całe przedsięwzięcie począwszy od przygotowania sali przeznaczonej na badania i donacje, przez akcję informacyjną, przygotowanie szwedzkiego stołu z ciasteczkami, herbatą i kawą, po obsługę całego przedsięwzięcia.

Gdy stoimy w przede dniu dziewiątej edycji Wampiriadki  wiemy, że od tamtej pory setki uczniów zostało zachęconych do podzielenia się drogocenną tkanką, jaką jest krew ludzka. Wielu spośród nich jest dziś już zasłużonymi krwiodawcami. Dziesiątki litrów krwi pobranych w murach szkoły a setki w punktach krwiodawstwa w szpitalach: im. E. Szczeklika oraz im. św. Łukasza jest świadectwem potwierdzającym skuteczność działań wychowawczych podejmowanych przez opiekuna HDK PCK przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego panią mgr Marię Kawę, nauczycieli sympatyzujących oraz pracy wykonanej przez młodzież w nakłanianiu swoich rówieśników „do bycia dla innych”. Słowa i przykład to sposób na wzbudzenie altruistycznych postaw. Tak też działamy i chcemy dzięki temu wspomagać rodziców, powierzonej naszej pieczy młodzieży w kształtowaniu otwartości na potrzeby innych.Obecnie 19 marca 2015 roku w murach naszej szkoły już po raz kolejny odbędzie się akcja krwiodawcza „WAMPIRIADKA IX”. Serdecznie zapraszamy.

Sympatyk
J.P.