ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 06.02.2015  odbył się konkurs szkolny Świat pierogów. W konkursie wzięli udział uczniowie klas od I do IV. Członkowie komisji pod przewodnictwem Pana Wojciecha Wołosowskiego oceniali pracę uczniów na kilku płaszczyznach  – przygotowanie stanowiska pracy, organizacja pracy, technika wykonania dzieła, wybór potrawy, sposób podania.

W trakcie  konkursu P. Wojciech Wołosowski mistrz kucharski  udzielał cennych rad, korygował błędy. Każde dodatkowe zajęcia to podniesienie poziomu pracy, a konkurs to forma nauki poprzez zdrową rywalizację uczniów. Jesteśmy zadowoleni jako nauczyciele przedmiotów zawodowych, że ta forma podnoszenia umiejętności cieszy się powodzeniem u młodzieży.
Pracami jury technicznego i degustacyjnego kierował p. Wojciech Wołosowski.
http://zseg.vs01.intershock.pl/konkurs-szkolny-swiat-pierogow/