A A A

Dnia 25 września 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie inauguracyjne Tarnowskiego Centrum Młodych Inwestorów.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież (ponad 100 osób) wraz z opiekunami z 5 tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych:

1) z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
2) z II Liceum Ogólnokształcącego
3) z IV Liceum Ogólnokształcącego
4) z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
5) z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
Gościem honorowym był dyrektor Domu Maklerskiego BDM S.A. oddział w Tarnowie – Pan Jan Kiełbasa.
Uroczystego otwarcia działalności Tarnowskiego Centrum Młodych Inwestorów dokonał Dyrektor naszej szkoły mgr Jerzy Feret. Następnie pani mgr Marzena Malec-Witek – opiekun Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych i TCMI przybliżyła cel utworzenia i funkcjonowania TCMI, jakim jest propagowanie i poszerzanie wiedzy o rynku kapitałowym oraz inwestowaniu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa.
Kolejnym punktem programu była prelekcja wygłoszona przez Pana Jana Kiełbasę Dyrektora Domu Maklerskiego BDM S.A. oddział w Tarnowie na temat: „Giełda … i co dalej w kontekście Tarnowskiego Centrum Młodych Inwestorów?”.
Doradzał młodym inwestorom, na co należy zwracać uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz jak opanować emocje związane inwestowaniem własnych pieniędzy. Młodzież z wielkim zainteresowaniem słuchała wskazówek specjalisty. Mamy nadzieję, że skorzystają z nich nie tylko podczas inwestowania na wirtualnej giełdzie, ale również w przyszłości na realnym rynku.
Po prelekcji specjalisty z domu maklerskiego, prezes i wiceprezes Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych – Tomasz Nowak i Michał Jękot – (uczniowie klasy III Technikum Ekonomicznego w ZSEG) pod czujnym okiem koordynatora projektu Pani mgr Małgorzaty Migduły zapoznali „młodych inwestorów” ze sposobem logowania i dokonywania zleceń podczas udziału w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.
Wszystkim MŁODYM INWESTOROM życzymy trafnych decyzji inwestycyjnych.