A A A

Nasi goście: Dyrektor Oddziału NBP w Krakowie – dr hab. Wiesław Gumuła i dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – ks. dr hab. Janusz Królikowski.

Zwieńczeniem uroczystości Jubileuszu 40-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w 105-letniej tradycji Szkoły stała się, mająca miejsce 21 grudnia 2016 roku, sesja naukowa, dwugłos specjalistów, dotyczący zagadnień i rozwiązań współczesnej ekonomii, które dotykają każdego, bez względu na zainteresowania i profil zdobywanego wykształcenia.

Gośćmi społeczności szkolnej byli w tym dniu: Dyrektor Oddziału NBP w Krakowie, dr hab. Wiesław Gumuła, profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i ks. dr hab. Janusz Królikowski, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Pan Dyrektor Wiesław Gumuła specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących socjologii finansów. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Opublikował między innymi następujące książki: „Własność: meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecznej Karola Marksa” (2000); „Teoria osobliwości społecznych: zaskakująca transformacja w Polsce" (2008). Od wielu lat pracuje również na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych. Obecnie kieruje Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Krakowie. 
Ks. prof. Janusz Królikowski – profesor Uniwersytety Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, długoletni wykładowca na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Autor ponad 100 książek z różnych dziedzin. Uprawia on teologię w kontekście wyzwań współczesnego świata, a równocześnie osadza ją w kontekście historycznym; analizuje wpływ doktryny chrześcijańskiej na życie społeczne i wytwory kultury, zwłaszcza na chrześcijańską sztukę.
Pan Dyrektor Wiesław Gumuła w swoim wykładzie: „Warto uczyć się ekonomii i jak to robić” zwrócił uwagę na różne strategie uczenia się, inwestowania zarówno swoich pieniędzy, jak i zdolności oraz wiedzy, często bardzo zależne od statusu społecznego, rodzinnych doświadczeń, wychowania. Wskazał również bardzo mocno na wagę etycznego działania i budowania dobrych relacji z ludźmi, które pomagają na życiowych drogach. Temat ten podjął także ks. prof. Janusz Królikowski w wykładzie: „Ekonomia potrzebuje cnoty, czyli o ekonomii jako nauce humanistycznej”. Wskazywał on na konieczność kierowania się, także w sprawach finansowych, etyką. Wynika to z faktu, że od człowieka, jego „jakości” etycznej, zależy to, w jaki sposób dochodzi do posiadania pieniądza i jak go potem wydaje. Przypominając wskazania neokonserwatywnej ekonomii, którymi są pracowitość i oszczędność, podkreślił, że są one bardzo zbieżne z duchem ewangelicznym. Ostatecznie jednak to wizja człowieka (czyli humanizm) decyduje o wykorzystaniu ciężko zarobionego pieniądza. 
Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość nie tyko wysłuchania wykładów, ale również zadania prowadzącym pytań, dotyczących poruszanych zagadnień.

Anna Gąsior