ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

29 stycznia 2015 r. odbyło się w naszej szkole opłatkowe spotkanie, na które swoich przyjaciół oraz członków zaprosiło Towarzystwo Miłośników Lwowa. Wśród obecnych znaleźli się: przedstawiciele władz miasta – zastępca prezydenta miasta Tarnowa – p. H. Słomka Narożański  oraz pełnomocnik do spraw kultury - p. K. Latała, reprezentanci Gminy Tarnów, stowarzyszeń kultywujących patriotyczne tradycje i szkół współpracujących z Towarzystwem. Ta, przebiegająca w miłej atmosferze, uroczystość była okazją do podzielenia się opłatkiem, przypomnienia lwowskich zwyczajów bożonarodzeniowych oraz świątecznych, pełnych humoru, anegdot. Nie zabrakło również podsumowania dokonań Towarzystwa w 2014r., zasługujących na  uznanie, które zebrani wyrazili gromkimi brawami. Czas, umilany rozmowami, przeplatanymi  wspólnym kolędowaniem, mijał bardzo przyjemnie za sprawą sympatycznej atmosfery i wyjątkowego nastroju, życzliwości, otwartości, a także dzięki  bardzo smacznym wigilijnym daniom serwowanym przez uczniów ZSEG.

W spotkaniu wzięła udział liczna reprezentacja naszej szkoły, w jej skład bowiem weszli: p. dyr. J. Feret, p. dyr. M. Załoga, p. dyr. M. Naleźny,  p. K. Pantera, p. M. Drewecka, p. M. Skrabacz. Obecne były również panie prof., którym zawdzięczano piękny wystrój sali, wyśmienite menu, a także doskonałą obsługę: p. B. Jurczyk, p. M. Kawa, p. H. Stec,  p. E. Teper oraz p. A. Jaźwiec. Bardzo dobrze ze swoich zadań wywiązali się nasi uczniowie z klas: I TT, I GH, 1 zk,  II TT, II TD, III DG, toteż wszyscy  zasłużyli na uznanie  i podziękowania za pracę, pomysłowość i elegancję Wspólne działanie, praca, podobna hierarchia wartości jednoczą ludzi, toteż wszyscy uczestnicy opłatkowej uroczystości poczuli się jak członkowie jednej, wielkiej rodziny. Gospodarze spotkania byli z tego powodu bardzo radzi, a reprezentanci ZSEG mogli mieć satysfakcję, że mieli w tym dziele swój niemały udział …