ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dnia 11 stycznia 2015 r. dwudziestu trzech uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych brało udział w XXIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku grała na diagnozowanie chorych dzieci oraz godną opiekę medyczną dla osób starszych. 

W akcję włączyli się następujący wolontariusze:

• Mariola Korpacka kl. ITZ
• Natalia Łakoma kl. ITZ
• Daria Malisz kl. ITZ
• Oliwia Rzepka kl. ITZ
• Małgorzata Cygan kl. ITZ
• Natalia Ślaga kl. ITZ
• Kinga Snopek kl. IITT
• Paula Sekuła kl. IITD
• Joanna Kiełtyka kl. IITM
• Jolanta Potępa kl. IITM
• Natalia Bobka kl. IITM
• Krystian Mietła kl. III TE
• Rafał Okaz kl. III TE
• Joanna Wilusz kl. IV TL
• Wioletta Duda kl. IV TL
• Daniel Świerczek kl. IV TL
• Anna Sutkowska kl. IV TL
• Anna Łabno kl. IV TL
• Angelina Wójtowicz kl. IV TL
• Ewa Maślanka kl. IV TL
• Agata Bańbor kl. IV TL
• Mateusz Stępień kl. IV TL
• Marta Wrona kl. IV TL
Opieki nad młodzieżą podjęli się następujący nauczyciele:
• Małgorzata Bystrowska
• Małgorzata Krzemińska
• Anna Smoleń
Na ten szczytny cel udało nam się zebrać kwotę w wysokości 5092,90 PLN. Dziękujemy!