ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dnia 16 grudnia 2014 r. w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Otrzymanie takiego stypendium jest wielkim wyróżnieniem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Należy przypomnieć, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat powinien otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych, co najmniej dobre.

 

Powyższe kryteria spełniła Aneta Janik - uczennica klasy III EH, znajdując się w gronie najlepszych. Od początku edukacji w ZSEG wyróżniała się pracowitością, pilnością i sumiennością w nauce. Z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty - Aleksandra Palczewskiego oraz Prezydenta Tarnowa - Romana Ciepieli, otrzymała pamiątkowy dyplom, potwierdzający otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Anecie w imieniu Dyrekcji szkoły, Grona Pedagogicznego i całej społeczności szkolnej serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów w osiąganiu zamierzonych celów oraz mamy nadzieję, że swoje zdolności wykorzysta dobrze zarówno w dalszym kształceniu, jak i w późniejszym życiu zawodowym.

wychowawca klasy 
mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska

Zdjęcia