ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

12 grudnia 2014 roku roku odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu ze znajomości liter alfabetu języka rosyjskiego - АЛФАВИТ МЫ УЖЕ ЗНАЕМ VII.
W konkursie wzięło udział 7 uczennic klasy I technikum handlowego. W ciągu 45 minut uczennice rozwiązywały otwarte i zamknięte zadania, w których miały wykazać się znajomością liter pisanych i drukowanych alfabetu rosyjskiego, kolejności liter w alfabecie rosyjskim oraz znajomością podstawowych konstrukcji językowych.
W konkursie zwyciężyli:
Beata Bieś – I miejsce, klasa IGH 59 pkt/max.64 pkt.
Monika Niemiec – II miejsce, klasa IGH 55,25 pkt/max.64 pkt.
Angelika Czosnyka – III miejsce, klasa IGH 49,75 pkt/max.64 pkt.
Zwycięzcom trzech najlepszych miejsc zostały wręczone dyplomy oraz nagrody książkowe.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.