ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 3.11.2014r. członkowie Koła Fotograficznego wraz z opiekunem udali się na Stary Cmentarz w ramach realizacji zadania fotograficznego pt: „Spieszmy się kochać…”. Pogoda nam dopisała, świeciło słońce, była wspaniała aura do robienia zdjęć.

Najpierw p. prof. Barbara Truty zasugerowała nam na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę robiąc zdjęcia na cmentarzu. Nakreśliła również krótki rys historyczny tego obiektu. Dowiedzieliśmy się, że tzw. „Stary” Cmentarz na Zabłociu powstał na podstawie edyktu cesarza austriackiego Józefa II z roku 1784. Edykt cesarza był bardzo radykalny – zmarli mieli być grzebani bez trumien, w płóciennych workach, zakazano budowania pomników, a zwłoki miały być przysypywane wapnem. Szybko jednak odstąpiono od tego zapisu. Najwcześniejszy, odnotowany w kronikach pochówek miał miejsce 23.11.1788r, kiedy to zmarł ojciec Manswet Hartik – bernardyn. Najstarszym kamiennym pomnikiem nagrobnym jest stojący po lewej stronie głównej bramy nagrobek Anny Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej z roku 1792. Jak się obecnie okazało data śmierci wyryta na nagrobku (1792) jest błędna, gdyż księżna zmarła 10.01.1795r. Skąd się wziął taki błąd – dokładnie nie wiadomo. Podczas wędrówki po historycznym Starym Cmentarzu zwróciliśmy uwagę także na nietypowy a zarazem piękny grobowiec biskupa Floriana Amanda Janowskiego z 1797r, zbiorową mogiłę ofiar rabacji 1846r oraz pomnik z głazów nad grobem powstańców styczniowych 1863r. Godną zatrzymania w kadrze jest także kaplica książąt Sanguszków, ostatnich właścicieli Tarnowa z 1870r, pomnik pierwszej tarnowskiej primadonny Heleny Sipiery z 1907r, powstańca Rufina Piotrowskiego, burmistrza Tarnowa Tadeusza Tertila i wiele, wiele innych.
Nasze wyjście na Stary Cmentarz było, jak widać, bardzo owocne pod wieloma względami, a dorobek w postaci zdjęć można oglądać również na wystawie w gablotach pod s.301 oraz na blogu koła: www.kolo-fotograficzne-zseg.blogspot.com

Paulina Kukułka, Barbara Truty

Zdjęcia