A A A

Dnia 18 listopada w ramach Projektu Systemowego Województwa Małopolskiego, odbyło się w naszej szkole Seminarium tematyczne dla uczniów szkół zawodowych z zakresu handlu i sprzedaży.

Zdjęcia

W spotkaniu uczestniczyło ponad osiemdziesiąt osób, w tym siedemdziesięciu uczniów pod opieką nauczycieli, reprezentujących następujące szkoły:
Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie – 12 uczniów;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Radłowie – 11 uczniów;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Janusza Stanisława Pasierba w Żabnie – 10 uczniów;
Zespół Szkół Zawodowych im. św. Królowej Jadwigi w Bieczu – 6 uczniów;
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach – 11 uczniów;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku – 10 uczniów;
Zespół Szkół w Szczurowej – 10 uczniów.
Konferencję prowadziły przedstawicielki Centrum Kształcenia CARREL z Francji. Uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość zapoznania się z systemem szkolnictwa we Francji, nowymi tendencjami w handlu, a także aktualnymi metodami kształcenia stosowanymi przez Instytut CARREL w Lyonie.
Dla młodzieży uczestniczącej w tym seminarium, było ono ciekawym doświadczeniem, umożliwiającym m.in. poznanie perspektyw pracy w handlu, w odniesieniu do rzeczywistych oczekiwań pracodawców na francuskim rynku pracy.

Sprawozdanie