ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dobiegła końca pierwsza edycja I Miejskiego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim zorganizowana w roku 100-lecia czynu legionowego przez Lidera Przedmiotowego z historii w Tarnowie w roku realizacji projektu miejskiego "Jak mądrze kochać Ojczyznę". Zainteresowanie w tarnowskim środowisku było niezwykle duże. Konkurs zrealizowany został w trzech kategoriach:
- szkoły podstawowe - plakat,
- szkoły gimnazjalne - prezentacja multimedialna,
- szkoły ponadgimnazjalne - wiedza o Józefie Piłsudskim - „Wizja Józefa Piłsudskiego niepodległej federacyjnej Polski".

Zgłosili się przedstawiciele następujących szkół:

Do konkursu wiedzy o Józefie Piłsudskim:
1. III Liceum Ogólnokształcące,
2. VII Liceum Ogólnokształcące,
3. Bursa Międzyszkolna w Tarnowie, ul. Św. Anny,
4. IV Liceum Ogólnokształcące,
5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie,
6. V Liceum Ogólnokształcące,
7. XVI Liceum Ogólnokształcące,
8. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych,
9. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych,
10. Zespół Szkół Technicznych
11. VI Liceum Ogólnokształcące,
12. Zespół Szkół Plastycznych,
13. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych,
14. Zespół Szkół Specjalnych dla niesłyszących i słabosłyszących,
Do konkursu na najlepszy plakat:
1. Szkoła Podstawowa nr 23,
2. Szkoła Podstawowa nr 9,
3. Szkoła Podstawowa nr 15,
4. Szkoła Podstawowa nr 1,
5. Katolicka Szkoła Podstawowa.
Do konkursu na najlepszą prezentację multimedialną:
1. Gimnazjum nr 4,
2. Gimnazjum nr 4 - drugie zgłoszenie
3. Niepubliczne Gimnazjum "Piętnastka",
4. Gimnazjum nr1,
5. Gimnazjum nr 8.

Poniżej wyniki :-)

KONKURS PLASTYCZNY - Szkoły Podstawowe
1. Góryjowska Emilia - Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie, klasa VB;
Plakat zwycięzcy został wydrukowany i zostanie przed Narodowym Świętem Niepodległości rozwieszony na terenie miasta Tarnowa
2. Gawlik Oliwia - Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie, klasa VIB;
3. Bisek Nikola - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie, klasa IVE.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA - Szkoły Gimnazjalne
1. Sumara Michał - Gimnazjum nr 8 - Temat prezentacji: Legiony podczas I wojny światowej;
2. Gądek Krystian - Gimnazjum nr 1 - Temat prezentacji: Józef Piłsudski - biografia;
3. Ziaja Szymon - Gimnazjum nr 8 - Temat prezentacji: Walka o granice II Rzeczypospolitej.

TEST WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM - Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Michoń Kinga - 40 pkt. - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego;
2. Kozioł Przemysław - 39 pkt. - Zespół Szkół Technicznych;
oraz dwa trzecie miejsca:
3. Jania Anna - 36 pkt. - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego;
3. Sacha Monika - 36 pkt. - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie i dodatkowo wykonaną pracę, tę intelektualną i plastyczną. Mam nadzieję, że zdobyte umiejętności i wiedza okażą się pomocne w szkole i życiu codziennym oraz będą sprzyjały w rozwijaniu Waszej młodzieńczej postawy patriotycznej i obywatelskiej.

Panu Prezydentowi Miasta Tarnowa za Patronat Honorowy oraz Wydziałowi Marki Miasta Tarnowa i Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu składam serdeczne podziękowanie.

ZOBACZ GALERIĘ