como crear una pagina web

haslo

A A A

Informujemy, że dyplomy, świadectwa oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane absolwentom ZSZ w dniu 25 sierpnia (piątek) od godziny 1000 w sekretariacie młodzieżowym szkoły.
Po odbiór proszę się zgłosić z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną.