como crear una pagina web
A A A

Kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodziliśmy uroczyście w naszej szkole w środę, 30 kwietnia. Program artystyczny  z tej okazji przygotowały klasy III TK i I TE, wspierane muzycznie przez uczniów z klas III EH oraz II TD. Głównym wątkiem zaprezentowanego montażu słowno-muzycznego były tradycje związane z obchodami tego święta w przeszłości. Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu treści obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja”, który powstał w setną rocznicę wydarzeń z 1791 roku. Uczniowie przebrani w stroje z epoki wcielili się w postacie bohaterów tamtych dni. Całość programu wzbogaciły krótkie filmiki, prezentacja multimedialna, recytacje oraz dostojny taniec poloneza. Ten bogaty program z pieczołowitością przygotowany przez 33-osobową grupę uczniów pod kierunkiem p. prof. A. Gąsior i p. prof. M. Skrabacz skłaniał do refleksji, czym była i czym jest nasza polska narodowa wspólnota.