slajd2019

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 17.05.2019 r. w godz. 1000 - 1400.  ZAPRASZAMY!!!

A A A

W dniu 11 grudnia 2013 roku gościliśmy w naszej szkole Pana Marcina Dąbrowskiego – dyrektora oddziału Domu Inwestycyjnego „XELION”. W swojej prelekcji na temat:  „Jak inwestować na giełdzie papierów wartościowych?” przybliżył on trudną problematykę rynku kapitałowego. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele oraz duża grupa młodzieży Technikum Ekonomicznego, zainteresowana tą tematyką . Wiele osób spośród nich próbuje swoich sił w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej a także pracuje w Szkolnym Biurze Maklerskim. Spotkanie zorganizowała opiekunka Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych - Pani mgr Marzena Malec-Witek.