ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dnia 5 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbędzie się pierwszy etap XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu z zakresu Rachunkowości. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie oraz Wydział Zrządzania Politechniki Rzeszowskiej pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki.
Ideą konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania problematyką współczesnej rachunkowości, upowszechnianie sposobu korzystania z informacji kodowanej przez specyficzny język ewidencji działalności gospodarczej oraz podniesienie poziomu nauczania rachunkowości.
Do pierwszego etapu przystępują uczniowie klas trzecich i czwartych w zawodzie technik ekonomista.
Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia i jak największej ilości poprawnych odpowiedzi.

Nauczyciele rachunkowości ZSEG