como crear una pagina web

haslo

A A A

Kolejna WAMPIRIADKA i kolejne litry krwi dla potrzebujących.
Dziękujemy wszystkim Krwiodawcom za zaangażowanie i udział w dwunastej akcji WAMPIRIADKI w naszej szkole 14 marca 2018 roku.
Zgłosiło się ponad 100 osób z czego oddało krew 44 osoby, dało to łącznie 19800 ml krwi. Krwiodawcami byli "mięśniacy" i "drobne biedroneczki", jedni byli już kilkukrotnie i oddawali krew od wielu lat litrami, byli i tacy co uciekali przed igłami. Przybyli do nas również byli absolwenci szkoły z przed wielu lat i pięknie wsparli naszą akcję. DZIĘKUJEMY!!!

Wielu krwiodawców w naszej szkole kontynuuje tradycje rodzinne, są i tacy, którzy przybyli z ciekawości, wszyscy jednak twierdzą o słuszności oddawania krwi.
Cieszymy się, że świadomość młodzieży w tym zakresie jest duża i chętnie dzieli się tym cennym darem z potrzebującymi.
Wsparcia udziela od lat dla akcji Dyrekcja Szkoły i nauczyciele, tworząc atmosferę przychylności, zrozumienia dla potrzeb niesienia pomocy bliźnim. Dofinansowanie kosztów bufeciku dla uczestników otrzymaliśmy z Rady Rodziców.
Wszyscy uczestnicy byli pod profesjonalną opieką medyczną lekarza i pielęgniarek Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie przy Szpitalu im. Szczeklika.
Honorowe oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, zajmuje niewiele czasu i nie przyspiesza większych problemów. Każdy z nas lub z naszych bliskich może znaleźć się w nagłej sytuacji, gdy będzie potrzebował transfuzji.
KREW JEST NIE DO ZASTĄPIENIA.
Organizatorzy: Szkolne Koło PCK/HDK
ZOBACZ ZDJĘCIA

Dnia 9 marca 2017 r. w budynku naszej szkoły odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Od rana młodzież świadoma swej decyzji pod profesjonalną opieką pracowników Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie, rozpoczęła  oddawanie krwi.

Tym razem  40  dawców podzieliło się  18  litrami  krwi. 

Dziękujemy za każdą kroplę krwi, którą bezinteresownie oddaliście aby pomagać innym. Nie każdy ma to szczęście żeby być zdrowym, ale Wasz liczny udział w tej akcji jest dowodem, że Wy to rozumiecie.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc oraz ten wspaniały dar serca.

nauczyciele współpracujący
ze szkolnym kołem PCK/HDK przy ZSEG w Tarnowie

9 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie po raz X odbyła się akcja poboru krwi zwana Wampiriadką. Przez te dziesięć lat udało się oddać prawie 225 litrów krwi. To naprawdę cudowny dar naszej młodzieży.
„Pomimo postępu medycyny i rozwoju przemysłu farmaceutycznego nie ma tak cudownego leku jakim jest ludzka krew, nie wyprodukowano żadnego medykamentu, który posiadałby cechy biologiczne ludzkiej krwi i mógłby ją w pełni zastąpić, dlatego też ratowanie zdrowia i życia ludzkiego było i jest uzależnione od honorowych dawców krwi”.
Od 2007 roku szkole Koło Honorowych Dawców Krwi PCK współpracuje w sposób szczególny z pracownikami Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie organizując na terenie placówki akcje krwiodawcze. Do tegorocznej Wampiriadki przystąpiło mnóstwo osób, zgłoszeń było ponad 100, z czego po wstępnych badaniach lekarskich krew oddały 44 osoby. Tylko 44 osoby, gdyż część chętnych nie przeszła nawet wstępnego badania ze względu na ograniczony czas przeprowadzania akcji.
Zakwalifikowane osoby to pełnoletni uczniowie naszej szkoły, pracownicy szkoły, a także osoby które zechciały wesprzeć naszą szlachetną akcję. W sumie pozyskano 19 litrów 800 ml krwi. W każdej kolejnej edycji przybywa nam nowych młodych krwiodawców. Spośród nich zdecydowana większość to osoby, które podzieliły się tym bezcennym lekiem po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że to oni zasilą szeregi honorowych dawców krwi w Tarnowie i będą indywidualnie kontynuować tę szczytną ideę. Każdy uczeń po oddaniu krwi otrzymał czekolady, soczek, ciepły napój oraz słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież naszej szkoły. A także dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Zobacz zdjęcia

nauczyciele współpracujący
ze szkolnym kołem PCK/HDK
przy ZSEG w Tarnowie

W tym roku Wampiriadka IX odbyła się 19 marca w ZSEG w Tarnowie. Akcja została zorganizowana w porozumieniu z Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie. Krew oddało łącznie 54 osoby, a chętnych było dużo, dużo więcej, bo aż 103 osoby. W sumie oddano 24300 ml krwi. Chętnych było tak dużo, że z przyczyn organizacyjnych 25 osobom zaproponowano oddanie krwi w Centrum Krwiodawstwa. Coraz więcej osób włącza się do dobroczynnej akcji. Bardzo nas to cieszy.

W dniu 3 kwietnia 2014 roku klub HDK przy ZSEG w Tarnowie za zgodą Dyrektora szkoły mgr Jerzego Fereta zorganizował już po raz ósmy akcję pobierania krwi – Wampiriadka VIII.  Akcja została zorganizowana w porozumieniu z Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie.

W bieżącym roku szkolnym planujemy:

WRZESIEŃ - inauguracja działalności, aktualizacja gablot na I i II holu

PAŹDZIERNIK - spotkanie z konsultantkami AVON w ramach akcji "Październik miesiącem walki z rakiem"

LISTOPAD - 22-26.XI dni HDK

GRUDZIEŃ - dni walki z AIDS - akcja plakatowa oraz audycja w radiowęźle

STYCZEŃ - profilaktyka raka szyjki macicy - prelekcja

MARZEC - WAMPIRIADKA - akcja oddawania krwi przez młodzież i pracowników przy współpracy ze Stacją Krwiodawstwa w Tarnowie

MAJ - akcja "Stop papierosom" oraz pokaz i pogadanka dotyczacą podstaw makijażu przeprowadzona przez kosmetyczkę AVONU

CZERWIEC - bezpieczne wakacje - spotkanie z policjantem

opiekun koła: Maria Kawa


„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” 

Jan Paweł II

W dniu 4 kwietnia 2013 roku klub HDK przy ZSEG w Tarnowie za zgodą Dyrektora szkoły mgr Jerzego Fereta zorganizował akcję pobierania krwi – Wampiriadka VII. Akcja została zorganizowana w porozumieniu z Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie.

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Celem przeprowadzonej Wampiriadki jest promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród młodzieży naszej szkoły oraz uświadomienie młodzieży, że oddawanie krwi jest bezpieczne i bezbolesne, a każdy z nas może przyczynić się do ratowania ludzkiego życia. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby drugiego człowieka w świecie, który ukierunkowany jest na własne EGO jest jednym z głównych celów przyświecających przeprowadzonej akcji.

O godzinie 8:00 na świetlicy szkolnej stawili się pracownicy stacji krwiodawstwa w Tarnowie oraz chętni do oddania krwi uczniowie naszej szkoły. Honorowym krwiodawcą mógł zostać każdy uczeń, którzy ukończył 18 rok życia, posiadał przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający stwierdzić tożsamość oraz adres stałego zameldowania, był zdrowy i w ostatnim czasie nie chorował, ważył minimum 50 kg.

Kandydaci na dawców byli kwalifikowani przez lekarza na podstawie badania lekarskiego, przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz wypełnionego kwestionariusza dawcy. Lekarz podejmował decyzję o zabiegu pobrania krwi, gdy stwierdził, że taki zabieg jest bezpieczny dla dawcy.

Tym życiodajnym darem w tym roku chciało się podzielić ponad 80 uczniów. Do oddania krwi pracownicy Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zakwalifikowali 42 osoby. W sumie oddano 18900 ml krwi. Uczniom towarzyszyły wielkie emocje.

Dla ucznia – krwiodawcy dzień oddawania krwi był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwali nauczyciele. Dla wszystkich krwiodawców zorganizowano mini – barek sponsorowany przez Radę Rodziców, a poczęstunek przygotowali uczniowie klas gastronomicznych.

Dla każdego z nas, dla naszych najbliższych, może nagle potrzebna być krew.
Pamiętajmy o tym! Jeżeli więc jesteś zdrowy oddając krew możesz podarować
drugiemu człowiekowi to co najcenniejsze - zdrowie, a nawet życie.

GALERIA

W dniu 23 marca 2011 roku klub HDK przy ZSEG w Tarnowie za zgodą Dyrektora szkoły mgr Jerzego Fereta zorganizował akcję pobierania krwi – Wampiriadka V. Akcja została zorganizowana w porozumieniu z Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Tarnowie.

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Celem Wampiriadki jest promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród młodzieży naszej szkoły oraz uświadomienie młodzieży, że oddawanie krwi jest bezpieczne i bezbolesne, a każdy z nas może przyczynić się do ratowania ludzkiego życia.

O godzinie 8:00 na świetlicy szkolnej stawili się pracownicy stacji krwiodawstwa w Tarnowie oraz chętni do oddania krwi uczniowie naszej szkoły z klas: 4TL, 4TE, 4TH, 4TD, 4TM, 4TK, 4TN, 3TN, 3TG, 3TD, 3TK, 2EK, 2TD, 2TK, 2zk, 1zk

Honorowym krwiodawcą mogli zostać uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia, posiadali przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający stwierdzić tożsamość oraz adres stałego zameldowania, byli zdrowi i w ostatnim czasie nie chorowali, ważyli minimum 50 kg, w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypili ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki), byli wyspani, spożyli lekkie śniadanie (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem), wykluczyli z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego : mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe, nie palili papierosów, nie spożywali alkoholu.

Kandydaci na dawców byli kwalifikowani przez lekarza na podstawie badania lekarskiego, przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz wypełnionego kwestionariusza dawcy. Lekarz podejmował decyzję o zabiegu pobrania krwi, gdy stwierdził, że taki zabieg jest bezpieczny dla dawcy.

Tym życiodajnym darem w tym roku chciało się podzielić 105 uczniów. Do oddania krwi pracownicy Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zakwalifikowali 61 osób. W sumie oddano 27 450 ml krwi. Uczniom towarzyszyły wielkie emocje. Z krwiodawców wysysano 460 mililitrów krwi (10 ml próbka krwi + 450 ml), samo pobranie krwi nie trwało dłużej niż 10 minut, wszyscy dawcy odpoczywali przez przynajmniej 15 minut po oddaniu krwi, a utracona objętość zaczynała się uzupełniać nim krwiodawca opuścił świetlicę. Przez cały czas krwiodawcy byli pod opieką personelu lekarskiego.

Dla ucznia – krwiodawcy dzień oddawania krwi był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwali mgr M. Kawa, mgr inż. B. Zaborowska, mgr inż. E. Stachura, mgr inż. B. Jurczyk, mgr E. Duda – Drożdż, mgr inż. M. Hołda, inż. B. Sztorc, s. A. Porada, mgr A. Linard, inż. A. Migdał, mgr M. Bystrowska. Dla wszystkich krwiodawców zorganizowano mini – barek sponsorowany przez Radę Rodziców. Poczęstunek przygotowali uczniowie klas: I TK, II TK, IV TK, IV TL, 1 cs. Sprawną obsługę zapewnili uczniowie klasy II TK.

Dla każdego z nas, dla naszych najbliższych, może nagle potrzebna być krew. Pamiętajmy o tym! Jeżeli więc jesteś zdrowy oddając krew możesz podarować drugiemu człowiekowi to co najcenniejsze - zdrowie, a nawet życie.
GALERIA

Zapraszamy za rok na WAMPIRIADKĘ VI

Procedura oddania krwi, krok po kroku

 

Proces oddania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki a zarazem bezpieczny dla dawcy móc pobrać krew. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy, a miejce w którym dokonuje się pobór krwi jest sterylne. Pracownicy RCKiK, którzy towarzyszą nam podczas całej procedury w miłej i przyjaznej atmosferze postarają się byśmy szybko, sprawnie a zarazem bezpiecznie mogli podzielić się swoją krwią.

1. Śniadanie: Spożycie lekkostrawnego posiłku w domu.

2. Rejestracja: Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kwestionariusz (koniecznie musimy przedstawić aktualny dokument tożsamości)

3. Pracownia analiz lekarskich lub stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciąg 3 minut.

4. Gabinet lekarski:
• badanie lekarskie,
• wywiad,
• kwalifikacja do oddania krwi
5. Uzupełnienie płynów w organizmie: Od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie. Dawca otrzymuje wodę mineralną do spożycia.

6. Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym w czasie od 5 do 8 minut.

7. Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. W niektórych punktach krwiodawstwa, donator otrzymuje kawę.

Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal. - 8 tabliczek czekolady.

Na naszą prośbę wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni, w szkole oraz wypłacany zwrot kosztów poniesionych na przejazdu do najbliższego Centrum Krwiodawstwa.

Krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach, ponieważ jest bezcennym lekiem, którego nie udało się wytworzyć syntetycznie. Ty też możesz pomóc!

Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie.

Dorosły człowiek posiada ok. 5 - 6 l. KRWI. Jednorazowo dawca - mężczyźni nie częściej, niż co 8 tygodni, kobiety nie częściej, niż co 12 tygodni - oddaje 450 ml KRWI, czyli mniej niż 10 % swojej KRWI.

KTO MOŻE ODDAĆ KREW:
• osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą, co najmniej 50 kilogramów;
• osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała;
• osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii);
• osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią lub jej skłądnikami.

OSOBY DOROSŁE MOGĄ ODDAĆ KREW PO OKRESIE:
• 6 miesięcy po dużych zabiegach chirurgicznych;
• 2 tygodni po przebyciu grypy lub infekcji z gorączką powyżej 38 °C;
• 2 tygodni po zakończeniu leczenia antybiotykami;
• 7 dni po wykonaniu małego zabiegu chirurgicznego (np. usunięcie zęba);
• 48 godzin po szczepieniu przeciwko grypie i żółtaczce oraz anatoksyną przeciwtężcową;
• 3 dni po zakończeniu miesiączki;
• 6 miesięcy po porodzie lub zakończeniu ciąży;


KRWIODAWCA MOŻE UZYSKAĆ BEZPŁATNIE WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH:
• oznaczenie grupy krwi w układzie A B 0 i Rh
• pełnej morfologii krwi,
• aktywności aminotransferazy alaninowej - ALAT
• znaczników wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, AIDS (HIV-1/HIV-2) oraz zakażeń kiłą.

KRWIODAWCA, KTÓRY HONOROWO ODDA KREW OTRZYMA:
• zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
• posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kalorii,
• zwrot kosztów przejazdu do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI?
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
• być wyspanym
• spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem)
• wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe
• ograniczyć palenie papierosów
• nie zgłaszać się do oddania krwi jeśli jest przeziębiony (katar) lub przyjmuje leki
• nie spożywać uprzednio (24 h.) alkoholu !

DAWSTWO KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW:
oddanie krwi -dawca oddaje krew pełną w ilości 450 ml, nie częściej niż 6 razy w roku mężczyźni i 4 razy w roku kobiety, przerwa między oddawaniem nie może być krótsza niż 8 tygodni;
Oddanie osocza (plazma)- dawca oddaje tylko osocze w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie, jednak nie więcej niż 15 l rocznie;
Oddanie płytek krwi - zabiegi mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku.

Jaka krew jest najbardziej potrzebna?
Każda!
Niezależnie od częstości jej występowania. Największe zapotrzebowanie jest oczywiście na najczęściej występującą, czyli A Rh+. Z drugiej jednak strony najrzadziej spotykana grupa AB Rh- pomimo najmniejszego na nią zapotrzebowania musi stanowić bezpieczne rezerwy, aby nie zabrakło jej dla ratowania życia.

KIEDY NIE MOŻEMY ODDAĆ KRWI

Dyskwalifikacja czasowa
• okres miesiączkowania i do 3 dni po zakończeniu
• 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych
• do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej
• 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych
• 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, akupunktury, zakładaniu kolczyków, itp.
• 6 miesięcy od zabiegu endoskopii
• 6 miesięcy od zabiegu: gastroskopii (wziernikowanie żołądka), bronchoskopii (wziernikowanie drzewa oskrzelowego), rektoskopii (wziernikowanie odbytu)
• czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób: (np.: układu pokarmowego, moczowego, oddechowego)
• okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 90/60 - 180/100 mm Hg
• 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu
• choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej
• 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę
• 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)
• 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne i malaria (jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby)
• 2 lata od potwierdzonego wyleczenia Brucelozy i gorączki Q
• 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
• 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy
• 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej
• nietypowe zmiany skórne powodują dyskwalifikację do czasu wyjaśnienia ich przyczyny
• ciąża i okres karmienia piersią oraz
• 9 miesięcy po porodzie
• 6 tygodni po poronieniu
• 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników
• 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek
• co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych
• 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38oC
• 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków
• kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie)
• bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy
• okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia
Po szczepieniach:
• 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze
• 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, porażeniu dziecięcemu
• 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub B (bez kontaktu z chorobą)
• 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
• 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej
• 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok od kontaktu z tymi chorobami
Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy, w przypadku innych leków należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).

Wystąpienie objawów sugerujących chorobę AIDS takich jak:
• przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych (zwłaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych)
• nocne poty
• gorączka o niewyjaśnionej przyczynie
• niewyjaśniona utrata wagi ciała
• przewlekła biegunka


Dyskwalifikacja Stała (bez względu na przeciwwskazania do oddania krwi)
• choroby układu krążenia, między innymi:
- wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi)
- choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
- stan po zawale
- niewydolność krążenia
- miażdżyca znacznego stopnia
- choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu)
- przewlekłe choroby naczyń obwodowych (choroby tętnic, nawracające zapalenia żył)
• choroby zakaźne:
- WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalnie wątroby w wywiadzie
- Żółtaczka pokarmowa i każda żółtaczka o niejasnej etiologii
- Babeszjoza
- Kala Azar (leiszmanioza trzewna)
- Trypanosoma Crusi (gorączka Chagasa)
- Promienica
- Tularemia
- HLTV I/II retrowirus uważany za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniak z komórek T u dorosłych - występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego
• poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego
• poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)
• choroby układowe np. kolagenozy
• nowotwory złośliwe
• choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie
• choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
• nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
• przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenie poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:
- narkomani
- osoby uprawiające prostytucję
- osoby często zmieniające partnerów seksualnych
• osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup
• lekozależność, alkoholizm
• choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) u osoby lub w rodzinie
• przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
• przebywanie w okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii
• przebycie malarii (chyba, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne)
• zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem subst. Psychotropowych.


WAŻNE:
• oddawanie KRWI jest bezbolesne;
• organizm w ciągu zaledwie kilku godzin uzupełnia ilość KRWI, która została oddana; dawca nie odczuwa żadnych dolegliwości;
• sprzęt do poboru KRWI jest jednorazowy, warunki poboru sterylne;
• każdy dawca jest badany laboratoryjnie przed pobraniem, aby ustalić czy odpowiada wymaganiom zdrowotnym;
• KREW każdego dawcy jest także badana na obecność zarazków chorób wenerycznych, AIDS czy żółtaczki zakaźnej;
• o przydatności KRWI dawcy decyduje wynik badania i testy – profesjonalne zasoby techniczne pozwalają na szczegółową kontrolę dawcy.

Jeżeli masz krew grupy zaznaczonej w pierwszym pionowym rzędzie tabeli, to przy transfuzji możesz otrzymać następujące grupy krwi.

 


KREW OD DAWCY (GRUPY KRWI)

TWOJA GRUPA
KRWI

0 -

0 +

B -

B +

A -

A +

AB -

AB +


AB Rh +

+

+

+

+

+

+

+

+


AB Rh -

+

-

+

-

+

-

+

-


A Rh +

+

+

-

-

+

+

-

-


A Rh -

+

-

-

-

+

-

-

-


B Rh +

+

+

+

+

-

-

-

-


B Rh -

+

-

+

-

-

-

-

-


0 Rh +

+

+

-

-

-

-

-

-


0 Rh -

+

-

-

-

-

-

-

-


"+" możliwość otrzymania krwi

"-" brak możliwości otrzymania krwi

Krew jest najczęściej podawanym lekiem, który ratuje zdrowie i życie ludzkie. Stabilność polskiego systemu krwiodawstwa i odpowiednie rezerwy KRWI, to bezpieczeństwo nas wszystkich.

Krew może być potrzebna w każdej chwili każdemu z nas lub naszym bliskim.

WSZYSTKO O KRWI

Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza (plazmy).

Krew płynąca w żyłach i tętnicach jest źródłem sił życiowych u każdego człowieka już od momentu poczęcia. Jest żywą tkanką złożoną z komórek - krwinek czerwonych, białych i płytkowych, które zawieszone są w części płynnej krwi zwanej osoczem. Krew jest całym światem samym w sobie. Jej składniki tworzą wysoko-rozwinięty system obronny i transportowy, od istnienia, którego zależy nasze życie i zdrowie.

KREW TO ŻYCIODAJNA PŁYNNA TKANKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z:

KRWINEK CZERWONYCH(erytrocyty)
KRWINEK BIAŁYCH (leukocyty)
PŁYTEK KRWI (trombocyty)
OSOCZA (PLAZMY) – stanowiącego do 55% objętości KRWI, jest to część płynna KRWI; zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe), jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc.

FUNKCJE KRWI:

FUNKCJA TRANSPORTOWA – krwinki czerwone zaopatrują tkanki w tlen, w składniki energetyczne, mineralne, witaminy, hormony; oczyszczają organizmu ze zbędnych produktów przemiany materii (np. CO, mocznik i przenosi do płuc i innych narządów wydalających jak nerki, skóra; termoregulacja - przenosi ciepło z miejsc gdzie się go wytwarza najwięcej np. wątroba, mięśnie i przenosi do skóry, gdzie produkcja jest mniejsza niż utrata;
FUNKCJA OCHRONNA I OBRONNA– krwinki białe rozpoznają i niszczą szkodliwe wirusy i bakterie; płytki krwi wstrzymują krwawienie ran
FUNKCJA HOMEOSTATYCZNA- tworzenie stałego środowiska wewnętrznego - co jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach, ponieważ jest bezcennym lekiem, którego mimo wielu prób i postępu w nauce nie udało się wytworzyć syntetycznie. Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie.

DLACZEGO KREW JEST CZERWONA?
Czerwona barwa krwi pochodzi od erytrocytów, czyli czerwonych krwinek, zawierających w sobie barwnik - hemoglobinę. Substancja ta łączy się z tlenem w płucach (hemoglobina utlenowana, barwa krwi jest wtedy jasnoczerwona) a oddaje go we wszystkich tkankach i narządach (KREW pozbawiona tlenu ma barwę ciemnoczerwoną). Po odłączeniu tlenu, hemoglobina odtlenowana trafia do płuc, gdzie ponownie wiąże się z tlenem.

PROCENTOWY UDZIAŁ GRUP KRWI LUDZKIEJ POPULACJI:
A Rh+ 32% 0 Rh+ 31%    B Rh+ 15% AB Rh+ 7%
A Rh- 6% 0 Rh- 6% B Rh- 2% AB Rh- 1%

Dorosły człowiek posiada ok. 5 - 6 l. KRWI. Jednorazowo dawca, mężczyźni nie częściej, niż co 8 tygodni, kobiety nie częściej, niż co 12 tygodni oddaje 450 ml KRWI, czyli mniej niż 10 % swojej KRWI.
Grupy krwi: „A” „B” „O” i Rh

U każdej osoby na powierzchni krwinek czerwonych istnieją substancje grupowe, które decydują o przynależności do określonej grupy krwi. Istnieją 4 podstawowe grupy krwi: grupa O (brak substancji grupowej na krwinkach), grupa A (istnieje substancja grupowa A), grupa B (istnieje substancja grupowa B), grupa AB (istnieje substancja grupowa A i B na krwinkach). Oprócz substancji grupowych na krwinkach czerwonych w surowicy krwi znajdują się naturalne przeciwciała skierowane przeciwko nieobecnej substancji grupowej np.

• gr. O (przeciwciała anty-A i anty-B),
• gr. A (przeciwciała anty-B),
• gr. AB (nie posiada przeciwciał).

Najczęstszymi grupami w Polsce są: grupa A i O. Znacznie mniej częstymi B i AB.

Czynnik Rh
Na krwinkach czerwonych oprócz substancji grupowych ABO u 85% ludzi występuje czynnik D, który określa przynależność do grupy Rh dodatniej. U pozostałych 15% czynnik ten nie występuje i zalicza się ich do grupy Rh ujemnej.