A A A

17 czerwca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie.

Na egzamin należy zgłosić się o godzinie 1130 z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości (koniecznie z aktualnym zdjęciem). Uczniowie przynoszą ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Nie wolno korzystać z kalkulatorów i korektorów. Na salę nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych. ETAP  PRAKTYCZNY EGZAMINU  POTWIERDZJĄCEGO  KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA  UCZNIÓW TECHNIKUM  ODBĘDZIE  SIĘ  W ZSEG W NASTĘPUJĄCYCH  TERMINACH:

Zawód:
341[04] technik hotelarstwa
Termin egzaminu: 19 czerwca 2013 r. (środa), godz. 900, czas trwania egzaminu 240 minut,

- zdający przynosi na egzamin: kalkulator, ołówek, gumkę i linijkę.

Zawód:
321[10] technik żywienia i gospodarstwa domowego
Termin egzaminu: 19 czerwca 2013 r. (środa), godz. 900, czas trwania egzaminu 240 minut,

- zdający przynosi na egzamin: kalkulator, ołówek, gumkę i linijkę.

Zawód:
512[01] kelner
Termin egzaminu: 19 czerwca 2013 r. (środa), godz. 900, czas trwania egzaminu 240 minut,

- zdający przynosi na egzamin: kalkulator, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę i temperówkę.

Zawód:
512[02] kucharz
Termin egzaminu: 19 czerwca 2013 r. (środa), godz. 900, czas trwania egzaminu 240 minut,

- zdający przynosi na egzamin: kalkulator, ołówek, gumkę i linijkę.

Zawód:
341[02] technik ekonomista
Termin egzaminu: 19 czerwca 2013 r. (środa), godz. 900, czas trwania egzaminu 240 minut,

- zdający przynosi na egzamin: kalkulator, ołówek, gumkę i linijkę.

Praca na stanowisku komputerowym z wykorzystaniem jednego z następujących ‎pakietów do wspomagania operacji finansowo-księgowych, gospodarki magazynowej, ‎zatrudnienia i płac: CDN Klasyk, CDN Optima,  Insert,  Raks, Symfonia, WA-PRO, ‎Varico;  

Na egzamin należy zgłosić się o godzinie o 830 z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości (koniecznie z aktualnym zdjęciem). Listy zdających zostaną wywieszone najpóźniej 1 dzień przed egzaminem.  

Na salę nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Szczegółowe informacje o przydziale sal i godz. rozpoczęcia egzaminu można uzyskać również na stronie OKE Kraków: www.oke.krakow.pl Należy logować się do swojego profilu w systemie OBIEG używając nr PESEL i hasła otrzymanego od wychowawcy.