ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

23 września 2010 r rozpoczęła się kampania przedwyborcza dotycząca wyborów Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Kandydaci zaprezentowali się przez radiowęzeł szkolny oraz na kolorowych plakatach.30 września w lokalu wyborczym w sali 116 odbyły się wybory. Wybory przebiegały bardzo sprawnie, głosujący przybywali licznie. W godzinach 10.20 - 14.40 głosy oddało prawie 800 uczniów. Obecność swoją potwierdziły wszystkie klasy oraz 20 nauczycieli.

 

Sztab wyborczy i opiekunki Samorządu trzymali się dzielnie do samego końca i wykazali doskonałą precyzją w liczeniu głosów. Spośród oddanych 783 głosów (liczba ważnych głosów 772, nieważnych 11) największą ilość uzyskali Kamil Paśnik z kl. III TE oraz Marta Kapusta z kl. II EK. Funkcje zastępców pełnić będą Adrian Bardyga z kl. II TK i Jadwiga "Tornado" Wiatr z kl. I HM.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z młodzieżą szkolną i gronem pedagogicznym