ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dnia 7 października odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Został zorganizowany już po raz trzeci i jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas pierwszych. Młodzież solidnie przygotowała się do prezentacji wybranych krajów europejskich, wśród których znalazły się: Austria, Rosja, Grecja, Francja, Rumunia, Irlandia, Włochy, Czechy i Szwecja. Jury oceniało merytoryczną zawartość prezentacji, wartość artystyczną oraz trafność odpowiedzi na zadane w quizie pytania.

W zadaniu tym młodzi uczestnicy mogli ukazać swoje zdolności artystyczne, a także umiejętności współpracy w nowym otoczeniu.

Wkład i wysiłek włożony w realizację przedsięwzięcia był wyraźnie zauważalny. Flagi, stroje, rekwizyty, a nawet tradycyjne potrawy, są na to dowodem - brawo za nadziewane ślimaki!

 

W konkursie wyłoniono następujących laureatów:

* I miejsce – klasa I TK

* II miejsce – klasa I HM

* III miejsce – klasa I zk

Europejski Dzień Języków Obcych to idealny sposób na integrację nowych klas i ich uczniów. Dzięki niemu nowi uczniowie mieli okazję nie tylko dobrze się zabawić, ale także sprawdzić się w niekiedy trudnych przygotowaniach do występów.