A A A

WIECZORNICA

POŚWIĘCONA BOHATERSKIEJ OBRONIE LWOWA

„Orły i Orlęta”

 

Listopad to miesiąc obfitujący w rocznice ważnych dla nas wydarzeń historycznych. Jednym z nich była obrona Lwowa w 1918r. Bohaterów walk polsko – ukraińskich o Lwów przypomniano w czasie wieczornicy, która odbyła się 24 listopada 2010r. w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych. Organizatorami i gośćmi spotkania, które stało się już tradycją, byli członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich. W świetlicy szkolnej zasiedli także przedstawiciele dyrekcji, grona pedagogicznego i młodzieży ze szkół noszących imię Orląt Lwowskich, na scenie zaś wystąpili uczniowie ZSEG oraz harcerki. Spotkanie otwarła pani dyr. K. Pantera, witając gości, a następnie głos zabrała p. B. Romaniewska, wiceprezes TMLiKPW, by przedstawić temat wieczornicy.

 

Tym razem wspomnienia poświęcone były konkretnym postaciom obrońców Lwowa, stąd tytuł wieczornicy – „Orły i Orlęta”. Program zaprezentowali uczniowie klasy III TE – Elżbieta Klimek, Kacper Ligęza, Michał Moździerz, Kamil Paśnik i Martyna Trybus, śpiewem zaś urozmaiciły go harcerki z Drużyny im. Orląt Lwowskich Na początku przypomniano przebieg walk, a następnie ich wybitnych uczestników. Zaprezentowane zostały sylwetki gen. Brygady – Mieczysława Boruty Spiechowicza, majora Zdzisława Tatara – Trześniowskiego i rotmistrza Kajetana Stefanowicza. Najbardziej wzruszające były opowieści o najmłodszych uczestnikach walk – Jurku Bitschanie i Antosiu Petrykiewiczu, którzy za swoje bohaterstwo odznaczeni zostali pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari.

Po programie, dzięki któremu nazwiska bohaterów, spoczywających na Cmentarzu Orląt Lwowskich, nie będą już brzmiały obco, była okazja, żeby w miłej atmosferze porozmawiać przy herbacie i ciastku, z wdziękiem serwowanych przez uczniów klasy gastronomicznej pod kierunkiem p. M. Hołdy. Spotkanie było bardzo sympatyczne, stało się także okazją do omówienia szczegółów związanych z mikołajkowym wyjazdem na Ukrainę oraz zaplanowania tematów kolejnych wieczornic.