ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Międzyszkolny konkurs na temat życia i twórczości Czesława Miłosza organizowany w roku obchodów stulecia Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

3 – 4 czerwca 2011

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, do którego zgłoszonych zostało 110 uczniów. W poszczególnych kategoriach o laur zwycięstwa rywalizowało 89 uczniów z 11 tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych.

 

Konkurs recytatorski i wokalny ( 3 czerwca 2011) :

Do konkursu zgłoszono 43 uczestników, 3 czerwca jury oceniło występy 35 przybyłych uczestników, w tym 33 recytatorów oraz 2 wykonawców poezji śpiewanej.  Jury pracowało w składzie: pani mgr Agnieszka Stańczyk, nauczyciel przedmiotów teoretycznych i chóru; pani mgr Agata Bubisz – nauczyciel klasy skrzypiec; pani mgr Agnieszka Guzy – nauczyciel polonista; pan mgr Zbigniew Guzy  - polonista.  Werdykt Jury:

RECYTACJA

Wyróżnienia:

Magdalena Długosz – XII LO w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych  w Tarnowie

Angelika Baran – Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie

Marek Sępek  - Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

Patrycja Kogut – Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

Karolina Szawica – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Tarnowie

Agnieszka Dębosz – Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

Filip Moskal - Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

Patrycja Drwal - Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

III miejsce: Karolina Orszulak – II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

II miejsce ex aequo: Katarzyna Rzońca – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie

Kaja Tchórzewska - Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie

I miejsce: Magdalena Jakubas - Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie

 

POEZJA ŚPIEWANA

Przyznano dwa równorzędne I miejsca: Tomasz Cup – I  Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

Daniel Gawdziński – XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie

 

TEST DOTYCZĄCY ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI CZESŁAWA MIŁOSZA (4 czerwca 2011)

Do rozwiązania testu przystąpiło 17 uczniów, spośród których nagrodzono 8 osób. Jury oceniające test stanowiły panie polonistki: Maria Sienicka, Agnieszka Szewczyk, Anna Gąsior, Anna Pojedyniec, Małgorzata Skrabacz.  Najlepsze wyniki w tej kategorii osiągnęli:

III miejsce ex aequo:

Paweł Kieliszek – Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie

Dominik Górski - I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

Marzena Witek - Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

Anna Szymczak - Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

II miejsce ex aequo:

Michał Dubas - I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

Tomasz Marcinek - Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

I miejsce ex aequo:

Irmina Dudzik - I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

Monika Onak - Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

 

PRACA PLASTYCZNA

Na konkurs wpłynęło 27 prac plastycznych, które zostały ocenione dnia 2 czerwca 2011r. przez jury, w skład którego weszli: pan mgr Michał Poręba – artysta plastyk, pani mgr Agnieszka Klugiewicz – polonistka, pani mgr Beata Godek – bibliotekarka. Przyznano 10 nagród.

Wyróżnienia:

 Kamil Bień – I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

Agata Kozioł – Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Tarnowie

Natalia Tulicka – VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych w Tarnowie

Magdalena Łąk - I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

Sylwia Jaworska – Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie

Sebastian Juszczak - Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie

Monika Smęda - Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

 III miejsce: Kaja Tchórzewska - Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie

 II miejsce: Piotr Langer - I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

 I miejsce: Filip Rutkiewicz - Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

 

ESEJ

 Do ZSEG wpłynęło 10 prac pisemnych, których oceny dokonało jury w składzie: p. mgr Ewa Ciesielczyk – polonistka oraz p. mgr Małgorzata Porosły – polonistka. Autorzy nagrodzonych prac:

 Wyróżnienie: Ewelina Iwaniec - Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

 III miejsce: Justyna Lis - Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie

 II miejsce: Monika Walaszek – I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

 I miejsce: Sławomir Kruczek - I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

Wszystkim serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w konkursowej rywalizacji, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy także wszystkim jurorom oraz nauczycielom, którzy pomogli młodzieży przygotować się do udziału w konkursie.

 Organizatorzy konkursu – nauczyciele poloniści w ZSEG w Tarnowie

Więcej zdjęć w naszej galerii.