ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Projekt „Sprawiedliwi i ich świat” został skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego. Projekt został zainicjowany w związku z działaniami ISS zmierzającymi do wydania w języku polskim monumentalnej publikacji Instytutu Yad Vashem: Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Spotkanie odbyło się 10 listopada 2009 roku w 22-osobowej grupie w godzinach 8:40 – 12:00. Przed przystąpieniem do realizacji lekcji z młodzieżą, Instytut Studiów Strategicznych w ramach współpracy z doświadczonym dydaktykiem w dziedzinie nauczania o Holokauście dr Piotrem Trojańskim, opracował scenariusz prowadzonych zajęć, a także przeszkolił Animatorów, w tym Mateusza Dyngosza, który zajęcia prowadził.

Scenariusz prowadzonych lekcji został opracowany w taki sposób, by Animator mógł dostosować narzędzia wykorzystywane w tracie zajęć do wiedzy oraz aktywności i zaangażowania uczniów, jednocześnie przekazując wiedzę z wszystkich obszarów niezbędnych do zrozumienia złożonych relacji polsko-żydowskich w trakcie trwania II Wojny Światowej. W trakcie zajęć uczniowie uzyskali również wiedzę na temat historii i założeń powstania Księgi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, a także metodologii badań oraz sposobu przyznawania samego tytułu. Aby nadać historii kontekst lokalny, Animator prezentował wybrane historie Sprawiedliwych pochodzących z okolicznych miejscowości.

 (Od 2005 roku Instytut realizuje historyczny program badawczy INDEX Pamięci Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom, którego efektem było wydanie w marcu 2009 r. Księgi Pamięci poświęconej obywatelom polskim represjonowanym za pomoc Żydom. Głównym założeniem projektu edukacyjnego „Sprawiedliwi i ich Świat” jest przybliżenie młodzieży życia obywateli polskich uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Poprzez ich historię młodzi ludzie poznają pozytywne wzorce zachowań oraz wartości, które należy pielęgnować. Umiejscowienie opowieści w szerokim kontekście pozwala młodzieży lepiej poznać II Rzeczpospolitą, a także okres okupacji niemieckiej, co niewątpliwie przyczynia się w istotny sposób do zrozumienia naszej rzeczywistości. Projekt składa się z dwóch części: trzygodzinnego spotkania z młodzieżą w każdej ze szkół, oraz cyklu pięciu spotkań z osobami uhonorowanymi tytułem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Przybliżą oni życie mieszkańców przed wojną i w czasie jej trwania, środowisko w którym żyli Sprawiedliwi oraz specyfikę relacji społecznych przed wybuchem wojny. Opiszą miejsca w których przed wojną mieszkali Żydzi. Podzielą się także swoimi doświadczeniami z trudnych czasów wojennej okupacji.) Inne informacje na stronie: http://www.iss.krakow.pl/programy-)

mgr Józef Parys

Zobacz zdjęcia ze spotkania