A A A

W ramach obchodów Dnia Języków Obcych w dniu 22 września 2009 roku gościł w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych zaproszony przez Justynę Krzoskę, nauczycielkę języka niemieckiego, lektor Instytutu Goethego, pan Ryszard Maj. Przeprowadził on lekcję języka niemieckiego dla klasy II TM technikum hotelarskiego. Była to lekcja mająca na celu promocję języka niemieckiego oraz kraju naszych zachodnich sąsiadów. Lektor prezentował szereg nowatorskich rozwiązań związanych z nauką języka i w niekonwencjonalny sposób przekazywał informacje o Niemczech, między innymi w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów.

 Zorganizowana i przeprowadzona lekcja była częścią zaprojektowanego na lata 2009-2011 projektu „Deutsch-Wagen-Tour“ skierowanego do uczniów, nauczycieli, studentów, rodziców, dyrektorów szkół oraz wszystkich osób, które interesują się językiem niemieckim. Poprzez realizację projektu „Deutsch-Wagen-Tour” Instytut Goethego chce przyczynić się do wzrostu popularności języka niemieckiego w Polsce. Inauguracja projektu Deutsch-Wagen-Tour odbyła się 24 kwietnia 2009 na płycie głównej przed Pałacem Kultury i Nauki. Uroczystość otworzyli Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall wspólnie z Ambasadorem Niemiec w Polsce Michaelem H. Gerdts. Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło honorowy patronat nad projektem. W Polskę wyruszyło pięć samochodów oznakowanych logo "Deutsch-Wagen-Tour" z lektorami Instytutu Goethego oraz różnymi materiałami (pomoce naukowe, podręczniki, płyty z muzyką i filmami oraz drobne prezenty, które będzie można zastosować jako urozmaicenie zajęć i imprez lub rozdać uczniom jako nagrody) oraz sprzętem audiowizualnym.