ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dziennikarz "Dziennika Polskiego" dostrzegł działania nauczyciela historii i WOS-u Józefa Parysa w ramach organizacji uczniowskich, Polskiego Czerwonego Krzyża, w koordynowanych samodzielnie lub w zespołach projektach na terenie szkoły: Przywróćmy Pamięć, Wspomnienia ocalone z ognia, Jewish traces in our town oraz placrybny.pl. Widoczne było również krzewienie swych pasji:  historii, wiedzy o świecie współczesnym, kulturoznawstwa, etyki oraz teologii moralnej.

Warto dodać, że w innym konkursie o podobnym charakterze a dotyczącym wychowawców miasta Tarnowa Józef Parys został wybrany "Najlepszym Wychowawcą Tarnowa 2009" (w kategorii szkoły ponadgimnazjalne) przez Sejmik Uczniowski, Młodzieżową Radę Miasta Tarnowa, ZNP, przedstawicieli UMT oraz "Dziennika Polskiego".

Głosować mógł każdy kto do 9 października 2009 roku wysłał kupon konkursowy na adres redakcji.

Sam fakt znalezienia się Józefa Parysa w gronie wytypowanych nauczycieli jest dla naszej placówki wyróżnieniem.