slajd2019

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 17.05.2019 r. w godz. 1000 - 1400.  ZAPRASZAMY!!!

A A A

SPOTKANIE INFORMACYJNE

dla uczniów zainteresowanych wakacyjnym stażem w Grecji

 środa – 6 marca 2013 r., godz. 1600, s. 221