slajd2019

A A A

Kurs będzie przeprowadzany przez OSK „AUTO-LEX” w Tarnowie, ul. Nowy Świat 19

 Termin rozpoczęcia:

środa, 6 marca 2013 r., godz. 1600. Obecność obowiązkowa.

Na pierwszym spotkaniu ustalane są terminy zajęć oraz udzielane są informacje dotyczące założenia profilu kandydata w urzędzie miasta lub gminy. Odbędzie się również spotkanie z lekarzem uprawnionym do badań dla kandydatów, który ustali termin wizyty dla każdego ucznia.

Uczniowie, którzy mają w tym czasie lekcje proszeni są o kontakt z kierownikiem szkolenia praktycznego.

 Deklaracje uczestnictwa w kursie należy oddać najpóźniej do środy 6.03.2013 r.