slajd2019

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 17.05.2019 r. w godz. 1000 - 1400.  ZAPRASZAMY!!!

A A A

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w tarnowskich organizacjach kultury fizycznej w ramach Programu

„Ferie zimowe Tarnów 2013"