slajd2019

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 17.05.2019 r. w godz. 1000 - 1400.  ZAPRASZAMY!!!

A A A


23 listopada 2012 roku odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu ze znajomości liter alfabetu języka rosyjskiego -
АЛФАВИТМЫУЖЕЗНАЕМ V.

W konkursie wzięli udział uczniowie klasy I technikum handlowego. W ciągu 45 minut uczniowie rozwiązywali otwarte i zamknięte zadania, w których mieli wykazać się znajomością liter pisanych i drukowanych alfabetu rosyjskiego, kolejności liter w alfabecie rosyjskim oraz znajomością podstawowych konstrukcji językowych.

W konkursie zwyciężyli:

  • Klaudia Patyk – I miejsce, klasa ITH 33,25/max.39,5 pkt.
  • Wioletta Błyskal – II miejsce, klasa ITH 32,5/max.39,5 pkt.
  • Katarzyna Augustyn – III miejsce, klasa ITH 30,75/max.39,5 pkt.

Zwycięzcom trzech najlepszych miejsc zostały wręczone upominki ufundowane przez wydawnictwo WSiP.